Ansvarsområder

Havhaven er organiseret i en række ansvarsområder med faste tovholdere for Havhavens forskellige virkefelter.

Tovholderne har ansvaret for at tingene fungerer, inden for deres område, og forventes at tage initiativ til aktiviteter, som henvender sig til alle Havhavens medlemmer. Tovholderne skal også sørge for at håndtere idéer og forslag fra medlemmerne.

Det er også tovholderne, der via formanden og/eller kassereren, som udsender al medlemsinformation -  sørger for at der indkaldes til aktiviteter, herunder information om ændringer eller aflysning af aktiviteter.

Alle medlemmer opfordres til at kontakte de respektive tovholdere med idéer og forslag.


Tovholdere

Sejlads og landfaciliteter:
Calle Petersen: 2134 0024, 
callepetersen@gmail.com
Søfartsafmærkning og forankring:
John Bak Jensen: 4017 7633,  
john@backjensen.dk
Muslinger:
Erling Engelhardt: 2099 3876, 
erling.engelhardt@gmail.com
Tang:                          
Else Mølgaard, 86340346, 
elsemolg@gmail.com
Havhavejægerne, 2468 8692, soo@dsb.dk
Østers/hummer:
Mette Albrechtsen: 2784 4010, 
mette@casa-jardin.dk
Havhavejægerne:         
Søren Østergaard: 2468 8692, 
soo@dsb.dk
Medlemsinfo., presse, projekter:      
Thorkild Hansen: 4036 4739, 
thoka@post10.tele.dk
Hjemmeside/webmaster og fotograf:
Søren Høg: 4020 6900,  
sh@hb-production.dk