Bestyrelsen

Navn

Formand Thorkild Hansen (FU)
Næstformand Søren Østergaard (FU)
Kasserer Erling Engelhardt (FU)
Calle Petersen
 (FU)
Per Andersen
Søren Høg
Hans-Jørgen Dybdal Andersen

Suppleanter - deltager i bestyrelsen
Mette Albrechtsen (uden stemmeret)
Bjarne Winther Hansen (uden stemmeret)

Revisorer
Revisor - Keld Hansen
Suppleant - Ellen Nielsen

Telefon

4036 4739
2468 8692
2099 3876
2134 0024
2888 5712
4020 6900
2421 1959


2784 4010
2440 3090

2425 4160
5141 3876