Bestyrelsen

Navn

Formand Thorkild Hansen (FU)
Næstformand Jens Christensen (FU)
Kasserer Erling Engelhardt (FU)
Per Andersen

Calle Petersen
Søren Høg
Søren Østergaard


Suppleanter - deltager i bestyrelsen
Mette Albrechtsen (uden stemmeret)

Revisorer
Revisor - Ebbe Troelsen
Suppleant - Keld Hansen

Telefon

4036 4739
2465 6226

2099 3876
2888 5712
2134 0024

4020 6900
2468 86922784 4010

4014 0788
2425 4160