Kære medlemmer

10.000 kr. til Havhaven Ebeltoft Vig 
- for at rense ca. 2.5 km strand for affald

På lørdag den 16. juni om formiddagen renser Havhaven strandene nærmest ud for vores havhaveanlæg i den nordvestlige krog af Vigen.

Mød op med fæller, børn, børnebørn og venner for at deltage i den fælles opgave.

Vær med til at gøre dette arbejde til en hyggelig og rar oplevelse for alle. Vi forestiller os at være færdige efter ca. 2½ time.

Syddjurs Kommune og Foreningen Havhaver i Ebeltoft Vig har indgået aftale om strandrensning ud for Strandkær Strand.

  • Udført opgave udløser kr. 10.000,- som kompensation for foreningens arbejde
  • Strandrensningen skal foregå den 16. juni 2018 fra kl. 9.00.
  • Mødested er ved ishuset på Femmøller Strand.
  • Foreningen forpligter sig til at gennemgå den angivne strækning og indsamle affald langs med kysten efter nærmere anvisning fra kommunens naturvejleder.
  • Det indsamlede affald skal sorteres og afleveres på nærmere aftalt sted, hvorefter kommunen forestår den videre håndtering.
  • Syddjurs Kommune udleverer omkostningsfrit de fornødne materialer (indsamlingsposer, sikkerhedsveste m.v.) til opgavens gennemførelse. 

Efter veludført arbejde giver Havhaven øl og vand til alle deltagere.

Vi vil gerne have en tilkendegivelse fra jer om deltagelse og antal.

Mail til Erling: toa@email.dk

NB:  Videresend gerne denne invitation til venner og bekendte.

Mvh
Thorkild Hansen                    Erling Engelhardt
Formand                                Kasserer