7.- 8.- 9. juni – Mulig deltagelse - Besøg af flotille af gamle fiskefartøjer fra Færøerne, der forventes 70 besøgende derfra – vi er ikke involveret p.t. men er klar, hvis det bliver aktuelt.

  • 14. - 15. - 16. juni - Mulig deltagelse - Ålekvasen Rigmors 10 års jubilæumsarrangement – ”Rigmor på ret køl og ny kurs”.
  • 12.- 13. - 14. juli - Havnefest: Tovholdere: Christel Ebsen, Hans-Jørgen Dybdal Andersen og Søren Østergaard.
  • 16.-17. -18. august - Kystkulturfestival. Tovholder: Søren Østergaard. Tovholder Funny Boats  Lars K. Vinding.
  • 22. maj – 19. juni – august - Fællesspisninger i FMF og på Grobund. SMAGs køkken tilbereder måltider med råvarer fra Havhaven. Spisningerne er for Havhavens medlemmer og deres personlige gæster. Der vil blive udsendt invitation. Tovholder: Erling Engelhardt
  • 12. – 13. oktober - HAVHØST Festival.
  • Strandrensningsdag – har endnu ikke hørt fra Kommunen.
  • Østerssafari – en mulighed afhængig af interessen.