Tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv

Friluftsrådets bestyrelse har besluttet at yde tilskud til udvikling af en prototype af edderfugleværn i Havhaven Ebeltoft. Prototypen vil være til inspiration for andre nystartede maritime haveforeninger i Danmark. 

Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet: Projektet udvikles og gennemføres af frivillige. Erfaringer og viden spredes til nye foreninger og understøtter udbredelsen af foreningsaktiviteter og friluftslivet på vand.