Edderfugleværn - Etablering

I løbet af juli måned 2016 blev de nødvendige komponenter indkøbt. med stor hjælpsomhed og tålmodighed fra leverandørernes side.

I august 2016 blev medlemmerne i Havhaven indkaldt til arbejdsaftener hver torsdag. Der var flot fremmøde hver gang, 6-10 medlemmer trak hver gang i arbejdstøjet. Alle kunne bidrage med erfaringer og specialviden. Et kært medlem, Gerd Larsen med indsigt i garnbinding, blev indbudt til undervisning i bødning af garn, og han øste ud af sin store viden. Konstruktionen blev diskuteret og finjusteret løbende, og medio september stod vi med det færdige resultat – klar til søsætning. 

Den 26. september, en smuk og nærmest blikstille sensommerdag, blev værnene søsat. 

Enkelte medlemmers drillerier blev naturligvis gjort til skamme, da det viste sig at konstruktionen kunne flyde. Edderfugleværnet blev omhyggeligt forankret og muslingeyngel af egen avl i den øvrige Havhave blev strømpet og monteret i værnene. Det kan nævnes, at vi på vej mod Havhaven skræmte flere hundrede edderfugle væk.

Nu er det blot at vente til april, for at konstaterer om værnene har den forventede effekt. De vil naturligvis blive tilset løbende i forbindelse med arbejde og høst i Havhaven.

Søren Østergaard
Projektleder