Orientering om Havhaven og vores særlige aktiviteter.

Om Havhaven
Calle og arbejdsgruppen har gjort status og kan fortælle, at:

 • der er fint påslag af muslingeyngel på opfostringslinerne
 • der er fine muslinger i forskellige størrelser egnet til strømpning
 • der vil være spiseklare muslinger til foråret dog med forbehold for edderfugleangreb og vinterstorme.

Alt i alt har vi en velfungerende havhave, der med god pasning hen over foråret og sommeren 2019 vil kunne give alle medlemmer friskplukkede råvarer til retter med muslinger og tang.

Om tang

 • I forbindelse med vores deltagelse i forskningsprojektet tang.nu  i samarbejde med DTU. se www.tangnu.dk - er der nu i 2. dyrkningsforsøg hængt 5 podede liner med sukkertang ud i havhaven. I lighed med tidligere forsøg, skal vi med jævne mellemrum tilse og rapportere data om forsøget. Første forsøg i 2018 gav fine resultater med kvalitet og biomasse ved høst i maj.
 • DTU har foræret os yderligere 9 podede liner med sukkertang, som vi ligeledes har hængt ud. Tangen kan formentlig høstes maj 2019, herom nærmere når tiden nærmer sig.
 • Bestyrelsens har tilbudt at være fødselshjælper for en ny tangvirksomhed, Havbund – se www.havbund.dk Det er de tre raske gutter, Tore, Daniel og Lasse fra Grobund – se www.grobund.org, der står bag et storskala dyrkningsforsøg i Havhaven. Der udsættes 6 liner a 100 m lagt ud med 2 X 100 m i forlængelse af hinanden.

Vi glæder os over at have fået gang i dyrkning af tang og ikke mindst til at smage på resultatet af vores anstrengelser.

Om østers
Vi arbejder p.t. med to projekter: dyrkning i af østers i Havhaven og forsøg på at lave en østersbanke.

 • Østers-yngel i stort antal, mellem 4 mm og 20 mm er hentet i Skaldyrcentret i Nykøbing Mors og udsat i kar med Vigens vand opsaltet til 28 promille, svarende til det vandmiljø, de kommer fra.
 • De mange østers ligger i 8 net-bakker konstrueret til formålet. I samarbejde med vores medlem Keld Hansen, som også er med i Amatør- og Fritidsfiskerforeningen, er ynglen placeret i kar på Færgegården. I løbet af ca. 4 uger sænkes saltindholdet til Vigens niveau på pt. 24 promille. Skaldyrcentret har ikke erfaringer udsætning i vand med lavt saltindhold, så vi arbejder på forsøgsbasis under vejledning af fiskeritekniker Pascal Barreau.
 • Når de er tilpasset saliniteten inden jul håber vi, udsættes østers-ynglen med forskellige teknikker, afhængig af størrelsen. Kun de største kommer ud at hænge i Havhaven.
 • ”Burene” placeres dybt (på bunden) for at mindske ynglens bevægelser i vandet. De vil have et lavt stofskifte og kan let stresses, indtil de når en størrelse på 3-4 cm. Om 3-4 år er de store nok til at spise – håber vi.
 • Det andet østersprojekt går ud på at forsøge at skabe en egentlig østersbanke ”et godt sted” i nærheden af Vigen. Her vil vi ”bosætte” en del af vores ”tilpassede” østersyngel, se hvordan de vokser, og om de bliver i stand til at formere sig. Det er noget med saltindholdet. Vi er lige i opstartfasen og vil senere fortælle mere.

Erling Engelhardt og Hans-Jørgen Dybdahl Andersen som står for østersprojektet vil indkalde til hjælp med arbejdsopgaver i forbindelse med udsætningen. Hvis nogen af jer har - og kan undvære, plast-brødkasser fra ”Koberg”, så vil vi gerne have dem leveret i skuret, nogle af de små østers skal vokse i en konstruktion i disse kasser.

Om Folkerevet Ebeltoft Vig
Først designede vi det store, ambitiøse revprojekt – Ebeltoft Vig Oplevelsesrev - i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs kommune – med en anlægssum på over 10 mio. kr. Det kunne vi ikke få finansieret. I år har vi designet et langt mindre stenrev og har udvidet kredsen af partnere, så projektet står bedst muligt forankret i lokalsamfundet og hos havets aktører. Vi har ansøgt om ca. 1 mio. kr. hos Nordeas Kystpulje, men har desværre modtaget afslag. Projektet er super godt og vil berige Vigens havmiljø. Vi holder fast i målet om et stenrev i Vigen, og skal derfor have møde med Nationalparken i det nye år for at aftale den videre strategi med at rejse midlerne til revet.

Om generalforsamling 2019
I disse dage er det 7 år siden, vi stiftede Foreningen. Vi har mange loyale medlemmer, som har været med lige fra første færd og nye er kommet til. Vi har meget at glæde os over, og ser frem til generalforsamlingen og medlemsmødet, som er lørdag d. 2. marts 2019. Her vil vi fortælle mere om, hvad vi har gang i, og lytte til jeres forslag og forventninger.

Ebeltoft den 8. december 2018 Thorkild Hansen

Oprydning i det røde skur i Fiskerihavnen

Lørdag den 29. september 2018 var der "store oprydningsdag" i det røde skur, der er Havhavens base for foreningens praktiske arbejde. Her er der lager, arbejdsredskaber, strømper, jernkæder og meget mere - altsammen uundværlige ting, der skal bruges for at holde foreningen kørende.

Skuret blev tømt, rengjort, gulvet fejet og vasket så skuret fremstod i nydelig stand - faktisk har der alfrig været så rent i skuret før. Samtidig blev hele skuret malet i sin karakteristiske smukke røde farve.

Trods det store arbejde i skuret blev der også tid til en tur på Genbrugsstationen, klargøring af blåsere og en "strømpetur" ud til Havhaverne.

Der var glædelige og positive meldinger fra Havhaven, hvor der er masser af levende muslinger med påslag, som nu venter på at blive strømpet.

En super god dag med støtte til arbejdet fra 18 meget aktive medlemmer af Havhaven.