Kære havhavefolk - og Jeres familie og venner!

INDBYDELSE 
til Rundvisning/Introduktion og Fællesspisning på
GROBUND, Kaarsbergsvej 2 ved færgehavnen
Onsdag den 14. august kl. 17.00.

Vi mødes til rundvisningen kl. 1700. 
Tore Muurholm står for introduktion til Grobund og giver rundvisning. Se mere om Grobund her: 
https://grobund.org

Middagen kl. 18.00 i højloftet lokale på Grobund. 
Esben Lund komponerer et lækkert måltid med udgangspunkt i vores Havhave-muslinger.

Gerne hurtig tilmelding!
Bindende tilmelding pr. mail til 
erling.engelhardt@gmail.com senest fredag den 9. august. Oplys navn og antal deltagere – tilmelding efter ”først til mølle”. 

Deltagerpris.
Måltidet koster kr. 75,- pr. person - betales til undertegnede efter omvisningen. Drikkevarer til beskedne ”Havhave-priser” betales i ”baren”.

Underholdning  ?
Hvis du spiller et instrument og har lyst til at give et nummer, vil det være meget velkomment.

Hjælp til klargøring af muslinger.
Der vil blive brug for hænder i forbindelse med muslingehøst og/eller rensning af muslinger dagen før fællesspisningen. Oplys om du kan deltage i disse aktiviteter for at klargøre muslingerne for Esben. Besked til: 
erling.engelhardt@gmail.com

Vi håber, at mange af jer – og jeres familie og venner - har lyst til at deltage.
Vi ser frem til at mødes hos Grobund.

På bestyrelsens vegne - de bedste hilsner

Erling Engelhardt
Kasserer

------------------------------------------------------------------------

Kære havhavefolk – og Jeres familie og venner!

Indbydelse til Fællesspisning i Fiskerihavnens Maritime Fælleshus på
Onsdag den 19. juni kl. 18.00.

Bindende tilmelding pr. mail til erling.engelhardt@gmail.com senest fredag den 14. juni.
Oplys navn og antal deltagere – tilmelding efter ”først til mølle”.
NB: Gerne hurtig tilmelding, så vi undgår aflysning!

Kokke fra SMAG komponerer sædvanen tro et lækkert måltid med udgangspunkt i vores Havhave-muslinger.

Vi mødes fra kl. 17.45 og gør de sidste praktiske arrangementer og pynter op. Tag gerne blomster med fra haven til pynt på bordene.

Måltidet koster kr. 75,- pr. person – betales direkte til SMAG,

Drikkevarer til beskedne ”Havhave-priser” betales særskilt.

Spiller du et instrument og har lyst til at give et nummer, vil det være meget velkomment.

Der er kan blive brug for hænder i forbindelse med muslingehøst og/eller rensning af muslinger dagen før fællesspisningen. Oplys om du kan deltage i disse aktiviteter for at klargøre muslingerne for SMAG.
 
Der skal gerne være min. 60 deltagere for at fællesspisningen kan gennemføres på de givne betingelser.

Vi håber, at mange af jer – og jeres familie og venner - har lyst til at deltage, og vi ser frem til at møde jer på havnen.

 

På bestyrelsens vegne
Erling Engelhardt
Kasserer

--------------------------------------------------------------------------

Brev fra minister Eva Kjer Hansen, til byens Borgmester.Minister for fiskeri og Ligestilling og minister for Nordisk samarbejde. 

Kære Borgmester
Den danske tradition for kolonihaver går helt tilbage til 1655, hvor der blev etableret klynger af små, bynære haver uden for fæstningsvolden i Fredericia. Fænomenet tog fart i 1800-tallet, hvor byerne for alvor voksede, den industrielle produktion tog til og behovet for lommer af lys, luft og sunde fødevarer blev meget aktuelt. Man kan roligt sige, at den lokalt forankrede nyttehave er dansk kerne-DNA - og nu er den på vej til søs. 
Hav-køkkenhaver, hvor private - evt. i forening - dyrker blåmuslinger og måske tang på liner nær kysten, er en fantastisk måde at få danskerne til at komme tættere på havet. For nylig holdt jeg derfor et interessentmøde om hav-køkkenhaver. Det kom på mødet frem, at hav-køkkenhaver kan:

• give mulighed for at dyrke sunde fødevarer som muslinger og tang,
• være en platform for undervisning om havet til børn og unge,
• bringe borgere tættere på havet og dets ressourcer og
• skabe nye fællesskaber og liv på havnen.

 Jeg skriver til dig, fordi din kommune er en af de 76 danske kommuner, som har kystlinje. 
Jeg vil med dette brev gerne opfordre din kommune til at indtænke hav­køkkenhaver i jeres planlægning omkring kystzonen og overveje, om der er områder på havnen eller kystnært på havet, som med fordel vil kunne anvendes til hav-køkkenhaver. 
Du kan læse mere om hav-køkkenhaver i det vedlagte fakta-ark.


Med venlig hilsen 
Eva Kjer Hansen

-------------------------------------

Fakta om hav-køkkenhaver
Hvad er en hav-køkkenhave?
I en hav-køkkenhave kan private, alene eller i forening, dyrke fx blåmuslinger til eget forbrug. Muslinger fra hav-køkkenhaver må ikke omsættes.

Tilladelser .
Foreningsbaserede hav-køkkenhaver med opdræt af muslinger kræver en opdrætstilladelse fra Fiskeristyrelsen, som man kan læse mere om her: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/muslinger-og-oesters/opdraet-afmuslinger-og-oesters/ Det er også muligt for enkeltpersoner at lægge en line ud på max 10 meter til opsamling af muslingeyngel: Dette skal registreres i Fiskeristyrelsen: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/havhaver/ Til dyrkning af tang, som også kan indgå i en hav-køkkenhave, skal der søges om tilladelse i Kystdirektoratet: http://www.kyst.dk/

Fødevaresikkerhed
Det er vigtigt, at placering af hav-køkkenhaver tager hensyn til potentielle forureningskilder, da muslinger filtrerer det vand, de lever i og dermed kan optage forurening. Man kan læse mere op privat opdræt af muslinger mm. på Fødevarestyrelsens hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Kend_kemien/Sid er/Indsamling-af-muslinger-og-oesters-mm-hvad-skal-man-vaereopmaerksom-paa.aspx

Eksisterende initiativer Der er 6 eksisterende større hav-køkkenhaver i Danmark. De ligger i Ebeltoft, Lemvig, Løgstør, Aalborg, Nykøbing Mors og i Kerteminde. Nye initiativer er under opsejling eller godt på vej i København, Vejle, Sønderborg, Svendborg, Fredericia, Kolding, Nivå, Hundested, Helsingør, Tårnby, Kalundborg Middelfart og flere andre steder i landet. De nye initiativer har nogle steder deres udspring i lokale naturskoler eller kommunale naturvejledere. Andre steder er det helt private initiativer, men ofte er de inspireret af de etablerede maritime nyttehaver. 

Havhøst
I 2018 besluttede Velux Fonden at tildele den selvejende institution Maritime Nyttehaver midler til et projekt, der hen over 2019 og 2020 skal opstarte et nationalt netværk af nyttehaver, udvikle viden og værktøjer til nyttehaverne og hjælpe nye initiativer i gang med inspiration og sparring. Som del af dette projekt tager den selvejende institution Maritime Nyttehaver navneforandring til “Havhøst” og vil fremadrettet have som sin kerneopgave at fungere som de maritime nyttehavers fælles netværks- og udviklingsorganisation. Havhøst har desuden med Friluftsrådets støtte ansat en fuldtids naturvejleder, der udvikler og gennemfører formidlings- og undervisningselementer. http://maritimenyttehaver.dk/

Østers safari søndag d. 5. maj 2019

Guider: Kirsten Virring og Klaus Brandt

Vi mødes ved Hjerpsted Kirke, Hjerpstedvej 21, 6280 Højer - kl. 10.45

Hjerpsted Kirke ligger på Hjerpstedvej 21, 6280 Højer. Derfra kører vi samlet til en lille p-plads tæt ved Vadehavet. En kort gåtur på stranden inden vi går ud til østersbankerne, ca. 400 m. ude. Østersbankerne ligger i den reneste del af Vadehavet. Turen ud i havet er fysisk anstrengende, idet der er 10 – 20 cm klæg (mudder). Der er lavvande kl. 1115.

Vi anbefaler, at man har højskaftede gummistøvler og evt. regnbukser, da man nemt bliver temmelig beskidt. En stor plasticpose til de beskidte støvler og regnbukser kan også anbefales. En spand til at samle østers, en lang grilltang (så behøver man ikke bukke sig hele tiden), et par grove arbejdshandsker (man kan skære sig på østers).

Selve turen ud i Vaden varer en lille times tid. Når vi kommer ind, smager vi på de friske østers. Hvis nogen har en østerskniv, må den meget gerne medbringes.

Medbring køleboks, så I kan tage østers med hjem.

På turen fortæller vi lidt historie om østers i Vadehavet og giver nogle tips til forskellige måder at tilberede østers på.

Turen aflyses ved dårligt vejr (dårlig sigtbarhed eller kraftig blæst) – lidt usandsynligt så sent på foråret og ved østerssæsonens afslutning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirsten Virring og Klaus Brandt har erfaring med at guide til østersbankerne i Vadehavet. De giver os mulighed for, at vi i Havhave-regi uden beregning kan tilbyde en fælles tur ud at samle østers.

Det vil kun være udgifter til transport, som skal udlignes.

Tilmelding senest fredag d. 26. april – efter ”først til mølle” princippet - begrænset antal deltagere

Til:  Erling Engelhardt toa@email.dk  mobil 2099 3876

Praktiske oplysninger

Vi håber, at der er interesse for at deltage. Når vi ved, hvor mange vi bliver, organiserer vi turen lidt mere, herunder evt. samkørsel.

Mødetid og sted: Hjerpsted Kirke d. 5/5 kl. 1045, Hjerpstedvej 21, 6280 Højer – knap 3 timers kørsel fra Ebeltoft.

Angiv ved tilmelding om:

  • du kører –
  • antal yderligere passagerer –
  • kører fra og hjem til –
  • eller ønsker at køre med fra og hjem til -

GROBUND byder indenfor

Spisning i højloftet lokale