Tovholdere

Havhaven er organiseret i en række ansvarsområder med faste tovholdere for Havhavens forskellige virkefelter.

Tovholderne har ansvaret for at tingene fungerer, inden for deres område, og forventes at tage initiativ til aktiviteter, som henvender sig til alle Havhavens medlemmer. Tovholderne skal også sørge for at håndtere idéer og forslag fra medlemmerne.

Det er også tovholderne, der sørger for, at der indkaldes til aktiviteter, herunder information om ændringer eller aflysning af aktiviteter.

Alle medlemmer opfordres til at kontakte de respektive tovholdere med idéer og forslag.


Arbejds- og ansvarsområder

Presse og medlemsinformation:
Thorkild Hansen: 4036 4739, thoka@post10.tele.dk
Erling Engelhardt: 2099 3876, erling.engelhardt@gmail.com

Hjemmeside/webmaster:
Søren Høg: 4020 6900, sh@hb-production.dk

Båd, drift og vedligehold:
Povl Kjer: 2371 5452, povl-k@mail.dk

Landfaciliteter:
Ellen Nielsen: 5141 3876, djursakupunktur@gmail.com

Søfartsafmærkning, ankre:
John Bak Jensen: 4017 7633, john@backjensen.dk

Tangliner, håndtering af tang, Muslingeliner, øvrige liner, håndtering af muslinger:
Bjarne Winther Hansen: 2440 3090, witho@mail.dk

Østers/hummer:
Anne Kornerup: 2016 4046, annekornerup@gmail.com

Havhavekøkkenet:
Erling Engelhardt: 2099 3876, erling.engelhardt@gmail.com

Logbog for registrering af havmiljødata, grej og sejlads:
Bjarne Winther Hansen, 2440 3090, witho@mail.dk

Havhøst, Landsnetværket for Danmarks Havhaver:
Thorkild Hansen: 4036 4739, thoka@post10.tele.dk

Havnens dag – Vild med Vand:
Hans-Jørgen Dybdal Andersen: 2421 1959, hans99@hotmail.dk

Havnefest:
(Søren Høg deltager i Havnefestens planlægningsmøder)

Bølgemarken:
Projektleder Thorkild Hansen: 4036 4739, thoka@post10.tele.dk

Tovholder for Bølgemarkens havbønder:
Erling Engelhardt: 2099 3876, erling.engelhardt@gmail.co