Tovholdere

Havhaven er organiseret i en række ansvarsområder med faste tovholdere for Havhavens forskellige virkefelter.

Tovholderne har ansvaret for at tingene fungerer, inden for deres område, og forventes at tage initiativ til aktiviteter, som henvender sig til alle Havhavens medlemmer. Tovholderne skal også sørge for at håndtere idéer og forslag fra medlemmerne.

Det er også tovholderne, der sørger for, at der indkaldes til aktiviteter, herunder information om ændringer eller aflysning af aktiviteter.

Alle medlemmer opfordres til at kontakte de respektive tovholdere med idéer og forslag.


Arbejds- og ansvarsområder

Medlemsinformation og Presse:
Thorkild Hansen: 4036 4739, 
thoka@post10.tele.dk
Erling Engelhardt

Hjemmeside/webmaster:
Søren Høg: 4020 6900, sh@hb-production.dk

Båd, drift og vedligehold:
Niels Konge: 4279 8452, konge8400@gmail.com

Landfaciliteter:
Hans-Jørgen Dybdal Andersen: 2421 1959, hans99@hotmail.dk

Havhavens daglige drift:
Calle Petersen: 2134 0024, callepetersen@gmail.com

Tangliner, håndtering af tang, målinger og registrering:
Bjarne Winther Hansen: 2440 3090, 
witho@mail.dk

Muslingeliner, øvrige liner, håndtering af muslinger:
Ulrik Rasmussen: 4053 1200, 
ulrik@huras.dk

Søfartsafmærkning, ankre, ansvar for reservedelslager: 
John Bak Jensen: 4017 7633, 
john@backjensen.dk

Østers/hummer:
Hans-Jørgen Dybdal Andersen: 2421 1959, hans99@hotmail.dk

Havhavekøkkenet:
Erling Engelhardt: 2099 3876, erling.engelhardt@gmail.com

Logbog for registrering af havmiljødata:
Bjarne Winther Hansen, 2440 3090, witho@mail.dk

Logbog for grej:
Bjarne Winther Hansen, 2440 3090, witho@mail.dk

Logbog for sejlads:
Alle brugere

TANG.nu:
Thorkild Hansen: 40364739, thoka@post10.tele.dk

Tangforsøg:
Bjarne Winther Hansen: 2440 3090, 
witho@mail.dk

Havhøst, Landsforeningen for Danmarks havhaver:
Thorkild Hansen: 4036 4739, thoka@post10.tele.dk

Havnens dag – Vild med Vand:
Hans-Jørgen Dybdal Andersen: 2421 1959, hans99@hotmail.dk

Havnefest:
Christel Ebsen, 2462 6028, 
ce@cebyfornyelse.dk

Ebeltoft Kystkulturfestival:
Thorkild Hansen: 40364739, thoka@post10.tele.dk