Gode oplevelser - ikke mindst smagsoplevelser.

Skaldyr og tang til eget forbrug kan forventes - måske også lidt til vennerne.

Positivt socialt samvær om udnyttelse af havets ressourcer.

Havhaven – og dermed også din indsats - bidrager positivt til havmiljøet.

Glæden ved at bidrage til at formidle kystkultur og bevare det autentiske miljø i Fiskerihavnen.

Aktivt friluftsliv til lands og til vands.

Naturoplevelser på Ebeltoft Vig.

Deltagelse i arrangementer, måske bl.a. en årlig ”høstfest”  i Fiskerihavnen.