Kolonihave til søs !

Havhaven Ebeltoft Vig er en pendant til de velkendte kolonihaver på landjorden, blot med dyrkning af marine råvarer i havet. En nyttehaver til søs med mulighed for at dyrke blåmuslinger, østers og tang.

Med tiden vil der være mulighed for at opbygge et kunstigt rev, hvor man kan fange hummer, taskekrabber og evt. torsk.

I løbet af 2012 fik vi fremstillet og udsat grej i Havhaven og dyrkning af afgrøder kom i gang.

Det gamle brugsfartøj Ålekvasen Rigmor, der har hjemsted i Ebeltoft Fiskerihavn, forventes at kunne deltage i "høsten" ved særlige lejligheder.

På den måde vil havets ressourcer på en ny måde kunne bringe gamle fiskerfartøjer i spil og give autentisk liv i Fiskerihavnen, før råvarerne havner på middagbordet.