Find Havhaven

Havhaven er placeret i et område med ca. 10 m til 12 meters vanddybde og passende strømforhold. Med respekt for de interesser som en lang række af havets brugere har, bl.a. sejlsportsruter, forsvarets sejlrende, natura 2000 områder m.v.

Havhaven har en samlet udstrækning på 250 x 500 meter, i alt 125.000 kvm. Det svarer til 12,5 hektar eller udtrykt i gammeldags mål, 22,5 tønder land. Arealet svarer til det man i gamle dage kaldte et stort husmandssted. Vi kan med rette kalde os for en havets husmænd og havhavebrugere.

Havhavens positioner:

1) 56I 13,089J N 10I 35,864J E
2) 56I 12,816J N 10I 35,601J E

3) 56I 13,089J N 10I 35,601J E
4) 56I 12,816J N 10I 35,864J E