Medlemskab koster årlig kr. 500,-. Der betales ikke indskud. Der kan være venteliste.

Du kan tage ud på Havhaven, når du har lyst – alene eller sammen med andre.

Du får desuden andel i et fælles havhaveområde og eventuelt fælles produktionsgrej.

Du skal være villig til at indgå i et fællesskab og yde en arbejdsindsats både med hensyn tilfremstilling af grej, løsning af fællesopgaver med pasning af Havhaven  samt foreningsaktiviteter.

Du bør anskaffe din egen redningsvest. Foreningen har kun et mindre antal redningsveste til låns. HUSK, at sejlads er på eget ansvar.