Medlemskab koster 500,- kr. pr. år. Der betales ikke indskud. Du kan tage ud på Havhaven, når du har lyst – alene eller sammen med andre.
Du får andel i et fælles havhaveområde og fælles produktionsgrej.

Du skal være villig til at indgå i et fællesskab og yde en arbejdsindsats både med hensyn til fremstilling af grej, løsning af fælles opgaver med pasning af Havhaven samt foreningsaktiviteter.

Du bør anskaffe din egen redningsvest. Foreningen har kun et mindre antal redningsveste til låns. HUSK, at sejlads er på eget ansvar.