Nyhedsbrev - 11. februar 2014

Kære havhavebrugere

I dag er der slud og regn. Erantis, vintergæk og julerose står i fuldt flor. Om få uger er det forår.

Højsæsonen, både for havefolket  - og for havhavefolket, nærmer sig med stormskridt. Foreningens første hele driftsår med aktiviteter til lands og ikke mindst til vands bliver et travlt år. Allerførst skal vi have fuldt overblik over, hvordan det står til bl.a. med de muslinger, vi satte ud til opfedning i sensommeren samt vinterens skader på Havhavens grej. Det største opgave bliver dog at genetablere det grej, som er gået tabt, men vi ved, hvad der skal gøres, og vi er mange om opgaven.

I løbet af vinteren har vi rundet 80 medlemmer, og bestyrelsen har arbejdet med en række opgaver, som har betydning for at komme godt i gang, når vi forhåbentlig i slutningen af marts primo april kan begynde at arbejde på vandet igen.

Arbejdsgrupperne, som man kunne melde sig til i sensommeren, inden for sejlads, muslinger, tang og østers/hummer, er trukket i arbejdstøjet. Den 4. februar havde vi møde i Brændpunktet, hvor Jens og jeg fik grupperne sat i gang. På den kommende generalforsamling vil arbejdsgruppernes tovholdere fortælle lidt om, hvad de er i gang med, og hvilken betydning det får for os alle.

Arbejdsgruppen for sejlads har arbejdet hurtigt og fremsat en række anbefalinger til bestyrelsen om bådpladser, anskaffelse af både og bookingsystem. Bestyrelsen har fulgt anbefalingerne og købt en velegnet, større foreningsbåd, lejet bådplads i Fiskerihavnen og er nu i gang med at gennemføre flere af de øvrige anbefalede tiltag.
Båden er velholdt, 5,6 x 2,2 meter, lavt fribord, ca. 50 cm, årg. 78,vægt 475 kg. God plads til 8 personer, stor lasteevne og god sidestabilitet med stor grad af tryghed for medlemmerne. Dertil kommer, at rælingen er afrundet på en hensigtsmæssig måde. Nyrenoveret MARINER motor, nogle år gammel, 50 hk. Der kræves speedbådscertifikat eller duelighedsbevis for at føre båden.
På generalforsamlingen, som afholdes fredag den 4. april 2014 kl. 19.00 i Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørreallé 4, vil vi fortælle mere om tankerne for 2014, ligesom I får lejlighed til at stille spørgsmål og komme med forslag.
I vil senere modtage en indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden og program. I bestyrelsen er vi ved godt mod og ser frem til at møde jer alle. Husk venligst at reservere denne aften allerede nu.

Det var også herligt at mærke den store energi og entusiasme som kom til udtryk den aften, vi påbegyndte arbejdet i arbejdsgrupperne. Vi er sikre på, at vi alle vil nyde godt af det arbejde, der laves her, og alle medlemmer vil hen ad vejen blive involveret i at udbygge, passe og pleje Havhaven.

Vi skal holde os for øje, at Havhaven Ebeltoft Vig er en pendant til kolonihaver til lands, og at det i princippet er op til den enkelte havhavebruger at passe sin egen have. Foreningen tager sig selvfølgelig af at gøre det så nemt som muligt at komme til og fra Havhaven ved bl.a. at etablere relevante støttepunkter for sejlads og stille foreningsbåde til rådighed. Desuden etablerer vi et planlægningssystem til booking af Foreningsbåde, så flere medlemmer kan følges ad. Der bliver med andre ord mulighed for både at gøre noget på egen hånd og ikke mindst at gøre en hel masse i fællesskab.

Flere har spurt mig, hvordan det går med hjemmesiden. Jeg har disponeret hjemmesidens menu og skrevet alle tekster m.v. Vores medlem Søren Høg, som er skrap til at lave hjemmesider, har påtaget sig hvervet som webmaster og er i gang med at lægge teksterne ind. Vi har dog ikke p.t. en dato på, hvornår den er klar, men det varer ikke længe.

Jens og jeg er nu ved at foretage indkøb af materialer til reetablering af liner og grej. Hvis der bliver behov for jeres hjælp inden generalforsamlingen, vil vi kontakte jer.

Til slut vil vi høre, om der er en af jer, der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet og varetage opgaven som kasserer. Netop nu er vi ved at lave regnskabet for 2013, og opgaven vil fremadrettet være sat på skinner for den af jer, som eventuelt har lyst til at overtage denne opgave.

Det vil glæde mig meget at høre fra en af jer. Send venligst en mail: thoka@post10.tele.dk eller ring til mig: mobil 4036 4739, hvis du vil høre mere om denne spændende mulighed.

Vi glæder os til at se jer.


Mange venlige hilsner

Jens og Thorkild