Vinteren går på hæld - foråret står på spring - vi skal i havhaven ☺

Kære havhavefolk
Lørdag den 27. februar havde vi et velbesøgt medlemsmøde i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Vi, ca. 35 medlemmer som deltog, fik en god orientering fra bestyrelsen og fra sejladsgruppen,
tanggruppen, muslingegruppen og østersgruppen om den kommende sæsons aktiviteter og en
god drøftelse af hvordan vi tackler havhavens forskellige udfordringer.

 

Billede er på vej

Vi nød friske stillehavsøsters, restaurant SMAGs pragtfulde muslingesuppe med tangbrød og Else Mølgaards hjemmelavede tangsalat – og dejlig Chilensk hvidvin, Sauvignon Blanc eller koldt øl.
 

Efter traktementet kørte vi til Foreningshuset på Vestervej, hvor Calle sørgede for at vores nyrenoverede foreningsbåd, Edderfuglen – nu med påbygget spil til at løfte hovedlinen op med - blev søsat. Calle gav en kort instruktion i betjening af den nye, mindre motor, som betyder, at alle nu må sejle med båden – uden speedbådscertifikat.

Billede er på vej

På billedet her viser John Back Jensen det nybyggede spil, som en lille gruppe fra sejladsgruppen har lavet og den talje, som John har fremstillet.
 

Aktivitetsaftener til lands og til vands torsdage kl. 18.30 – 20.30:
Vi skal have klargjort forskelligt grej både før og sideløbende med arbejdet ude i
havhaven. Derfor laver vi nogle aktivitetsaftener, hvor man bedes komme og give en hånd med: 10. marts - 17. marts - 7. april - 14. april - 21. april

I april, når der er længere lyst, og hvis vejret er godt, kan nogle af os sejle ud og arbejde en
time til halvanden i Havhaven - mens andre laver opgaver i land:

 • Oprydning i skur og i opbevaringsrum i FMF. Plancher i FMF fastgøres på væg.
 • Oprydning på udearealer ved skur og lagerpladsen.
 • Afrensning af blåsere, afkortning af liner, montering af fastgørelsesliner på blåsere
 • med de besluttede knob, afkortning af tentorstål, afkortning af stenstrømper og
 • svenskerbånd, montering af tentorstål på bånd.
 • Træning i at binde de rette knob.
 • Syning af ”beskyttelsesposer” mod edderfugle.
 • Fremstilling af reserveline – en ny hovedline – 220 meter.

​Opgaver ude i Havhaven

 • De gule bøjer og hovedliner skal på plads. Kontrol ankerliner/skrueankre - Jens.
 • Eksist. blåsere afmonteres. Nye blåsere monteres for hver 5 m på alle 3 hovedliner.
 • Arbejdet laves systematisk fra ende til anden. Montering skal med autoriserede knob.
 • Eksist. bånd/strømper afmonteres og genmonteres i samme arbejdsgang.
 • Kontrol/evt. afkortning af dropliner til max. 2 m og afstand til næste line 3 - 4 m.
 • I nødvendigt omfang monteres nyt grej på hovedlinerne – længde 2 meter - (muslinge-/tangliner) med 3 - 4 m afstand – alt sker i samme arbejdsgang.
 • Afkortede liner med spat genmonteres. Alle liner renses for uønskede vækster.
 • Klargøringen udføres kontinuerligt, primært på de faste lørdagssejladser.
 • Der er behov og mulighed for, at medlemmerne sideløbende selv kan lave noget - bl.a. i forbindelse med torsdagsaktiviteterne - eller helt på eget initiativ. Blot skal den besluttede plan følges og grej, knob m.v. skal håndteres som besluttet.
 • Der laves "besøgsplan" for kontrol af linerne,når alle tre liner er forårsklargjort.
 • Senere monteres ”beskyttelsesposer” om droplinerne mod edderfugle.
 • Planen slås op i skuret og på hjemmesiden. Udførte opgaver noteres i logbogen.

Faste lørdagssejladser – Calle har en plan

 • Der sejles "foreningssejlads" hver lørdag kl. 10 – hvis vejret tillader det
 • Planen kan ses på hjemmesiden - sejladsen varer 2-3 timer
 • Tilmelding/afbud direkte til bådføreren
 • Det er op til bådføreren om der sejles mere, hvis der er behov for det.