Bølgemarken

Havhavens dyrknings- og formidlingsplatform er nu på plads i Fregathavnen.

Platformen ankom som samlesæt til kajanlægget ved Fregatten onsdag formiddag. Her begyndte Jonas og Simon fra NBC Marine at samle de tre flydeenheder for at flåde dem til den endelige placering i det sydøstlige hjørne af Fregathavnen. Her blev arbejdet videre til sent om aftenen.

Torsdag morgen ankom Svend Daugaard med sit multifunktionelle fartøj Jettelys for at håndtere to tonstunge borerør, som er blevet rammet ned i havbunden for at stabilisere Bølgemarken i sin vandring efter skiftende vandstand.

På mandag fortsætter apteringen af Bølgemarken, så den er snart parat til, at vi kan hænge muslingeyngel på den. I Havhaven i Ebeltoft Vig er der en masse strømpede muslinger, som er klar til at vokse videre i det nye anlæg.

Bølgemarken vil gradvist blive færdiggjort - også til formidling og sat i drift med henblik på formel åbning og ibrugtagning maj 2022.

Bølgemarken indgår som en prøvehandling i projekt Ebeltoft i Udvikling og er blevet til takket være økonomisk støtte fra Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, Velux Fonden, Friluftsrådet, Komitéen Bæredygtig Kystkultur og Havhøst, som er Danmarks maritime nyttehavers fælles udviklings- og interessefællesskab. Den selvejende institution Fregatten Jylland har velvilligt stillet kajplads til rådighed.