Bølgemarken

Se hvordan Bølgemarken blev bygget

Havhavens dyrknings- og formidlingsplatform ligger i

Fregathavnen i Ebeltoft umiddelbart foran Glasmuseet.

Her fra denne platform, som i daglig tale kaldes for Bølgemarken, går havhavemedlemmernes dyrkning, med høst af muslinger og tang, hånd i hånd med Syddjurs Kommunes skolers undervisning af skoleklasser og havhaveforeningens egen formidling til andre interesserede i dyrkning af muslinger og tang.

Bølgemarken er en miniudgave af foreningens enormt store "havhave" i Ebeltoft vig, hvor der dyrkes muslinger i stor skala.

Bølgemarken har opnået økonomisk støtte fra Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, Velux Fonden, Friluftsrådet samt Komitéen Bæredygtig Kystkultur og Havhøst, som er Danmarks maritime nyttehavers fælles udviklings- og interessefællesskab.

Den selvejende institution Fregatten Jylland har velvilligt stillet kajplads til rådighed.