Kære alle
Jeg håber, I er kommet godt ind i det nye år på trods af den vanskelige situation med corona-epidemien! Den rammer hårdt i hele samfundet; også foreningslivet er mere eller mindre sat i stå. I bestyrelsen forsøger vi at tilse og holde havhaven intakt - og at holde jer orienteret. Det er hvad vi kan gøre for tiden, men vi sætter vores lid til, at I alle er med og klar med fornyet energi, når vi kommer på den anden side.

Aktiviteter udskydes
I vinterhalvåret plejer vi ikke at være særligt aktive i Havhaven. Det er vi heller ikke i år, hvor covid19 reglerne giver ekstra udfordringer. Det betyder bl.a., at vi ikke som planlagt kunne holde mandagsmøde den første mandag i januar, ligesom vi er nødt til at aflyse mandagsmødet den 1. februar.

Vi må tage een dag ad gangen og få det bedste ud af det. Foreningens lille ”hårde kerne” af medlemmer tilser havhaven og løser de mest påtrængende praktiske opgaver i det omfang, det er muligt. Sideløbende vurderer bestyrelsen, om vi skal gennemføre, udskyde eller aflyse planlagte aktiviteter, som alle fremgår af vores hjemmeside og oversigt neden for. Vi vil selvfølgelig tilstræbe, at give jer besked så tidligt som muligt før hver enkelt aktivitet.

Vinterstorm
Som vi tidligere har oplevet det, har vinterstorm medført skader på hovedlinerne, ligesom størsteparten af de større muslinger er faldet af. Der er heldigvis stadig en hel del muslingeyngel på en del af grejet, som til gengæld er filtret sammen.

Gode nyheder
Den gode nyhed er, at vi allerede har lavet to nye hovedliner, som er klar til at sætte ud, når vejret og covid19 regler gør det muligt. Planen er at placere de nye hovedliner med en anden retningsorientering end hidtil, nemlig sydvest – nordøst, således at bølgerne, når de kommer fra sydvest, hvor de har allermest fart på, løber langs linerne frem for som nu på næsten på tværs af linerne. Fremover vil vores hovedliner desuden kun være 50 meter lange, så trækket i ankrene bliver mindre. Vi overvejer desuden forskellige muligheder for at modvirke tab af spiseklare muslinger, evt. en løsning med net om strømperne.

Når de nye liner er på plads, tager vi de gamle ind og strømper ynglen, så strømperne kan sættes ud på de nye liner. I vil høre fra os, når tiden er inde til at klare denne opgave.

Bølgemarken
Der er også godt nyt om vores kommende dyrknings- og formidlingsplatform i Fregatten Jyllands Træskibshavn. Arbejdstitlen på projektet, som indgår i projekt Ebeltoft i Udvikling, er ”Oplevelsesrummet Livet i Havet”, men det er besluttet, at vi fremover kalder flydeplatformen for Bølgemarken. 

Kystdirektoratet har givet tilladelse til placering og dyrkning af tang. Fødevarestyrelsen har lovet os svar omkring 1. februar på ansøgningen om at dyrke muslinger, og der var ingen indsigelser under den netop afsluttede høring. Vi har fået tilbud fra NBC Marine på etableringen og er ved at aftale den endelige kontrakt med HAVHØST om selve Bølgemarken. Vi forventer at gå i gang med etableringen i løbet af april måned. 

Bølgemarkens ”havbønder”
Når det igen bliver muligt at mødes flere end fem, vil vi, som vi skrev i julebrevet, indkalde til et orienterende møde for alle, der vil være med til at passe Bølgemarken. Vi forventer, at flere vil kunne få større glæde af medlemskabet ved fremover at kunne møde med andre aktive ”havbønder” og hente et måltid muslinger i den bynære mini-havhave frem for ude på åbent hav. 

ER DU INTERESSERET I AT HØRE NÆRMERE OM MULIGHEDEN FOR AT BLIVE ”HAVBONDE” PÅ BØLGEMARKEN, 

SÅ SEND EN MAIL TIL THORKILD HANSEN, THOKA@POST10.TELE.DK.
VI PLANLÆGGER AT HOLDE ET MØDE FOR INTERESSEREDE SIDST I MARTS ELLER FØRST I APRIL, HVIS DET BLIVER MULIGT. HVIS DU ALLEREDE HAR MELDT DIG SOM  INTERESSERET, SKAL DU IKKE SKRIVE IGEN!

Endelig kan jeg oplyse, at det er muligt i den netop offentliggjorte rapport om projekt Ebeltoft i Udvikling at læse lidt om bl.a. Bølgemarken og om Den Kommunale Halvø, hvor vi kommer til at færdes på området ud for Træskibshavnen. Men rapporten er først og fremmest en sammenfatning af borgernes idéer og projektforslag til at løfte kyststrækningen ud for Ebeltoft by og sikre sammenhæng med midtbyen. Rapporten ”Ebeltoft i Udvikling - sammenfatning og anbefalinger” kan fra den 30. januar downloades på Syddjurs Kommunes hjemmeside, https://www.syddjurs.dk/Ebeltoftiudvikling, eller læses i trykt form på Ebeltoft Biblioteks læsesal, når der igen åbnes op.

Havhaven Ebeltoft Vig
Thorkild Hansen
Forman
d

 

Udsigten fra Bølgemarken vil være inspiration til arbejdet med at høste fra havet.

Bliv "HAVBONDE" på Bølgemarken

Hør om muligheden. Send mail til

Thorkild Hansen, 
thoka@post10.tele.dk,

hvis du ikke allerede har meldt dig som interesseret.