Nyhedsbrev

Kære havhavefolk 

Det er utroligt, som tiden flyver af sted, men sådan opleves det, når der er travlt. Sommeren har budt på mange aktiviteter med bl.a. havhavedage og hyggelige fællesspisninger.

 Mange af jer har hjulpet til med pasning af havhaven og Bølgemarken. Bjarne og Erling og deres håndgangne havbønder har godt styr på grejet, og med Ellen og Joan som frontkrigere er søpungene på Bølgemarken nedkæmpet og muslingerne vokser igen pænt.

Nu er efteråret over os med regn og rusk og havtemperaturen har nået et niveau, som passer både muslinger og tang bedre end sommerens for os behagelige badetemperatur.

Men efteråret er også hygge- og suppetid, og det er jo herligt at vinterhalvåret netop er den bedste tid at høste muslinger. Der er mulighed for, at I kan plukke spiseklare muslinger til den hjemlige suppegryde. Ifølge Erling, som står for Bølgemarken finder I lige nu spiseklare muslinger i flere brønde – se nedenstående skema.

Det var her i efteråret vi skulle høste muslingeyngel til strømpning og ”opfedning” til næste års høst. Desværre havde edderfuglene ædt det meste af vores egen yngel, men vi har fået hjælp fra Aalborg Fjordhave, og det tegner derfor pænt for næste år.

Det er også nu, der skal udsættes tangliner til næste års høst. Bjarne har lavet aftale med Havhøst, der er koordinator vedrørende fordeling af tangliner, både sukkertang og søl. Vi får tanglinerne uden beregning, da vi i Havhøst regi - tillige med en række andre havhaver - deltager i et nyt, stort og samfundsnyttigt projekt, Marine Virkemidler, som Aarhus Universitet står for. Bjarne står for vores del at projektet med udsætning, registrering, høst og rapportering.

Vi glæder os over og er stolte af, at Bølgemarken nu også er taget i brug til undervisning. Karpenhøj Naturcenter har udbudt et forløb hos Skole Astronauterne og Ebeltoft Skole havde Grøn Uge i uge 39 med 2 timers daglig undervisning med bæredygtighedstemaet ansvarlig produktion.

Årets sidste bestyrelsesmøde er den 9. november, hvor vi bl.a. vil lave et udkast til næste års aktiviteter og forberede generalforsamlingen 2023.

Vi håber at se mange af jer nu på lørdag, og at I i den kommende tid vil benytte jer af muligheden for selv at plukke muslinger til et måltid.

Venlig hilsen
Thorkild Hansen, formand