Kære havhavefolk

Der er sket en hel del i havhaven siden nyhedsbrevet i marts.

Calles plan for genopretning af grejet efter vinteren gennemføres som planlagt og mellem 5 og 10 medlemmer har deltaget i aktiviteterne indtil nu.

Båden var klargjort i løbet af vinteren, og i kraft af den milde vinter kunne arbejdet i Havhaven begynde tidligt i år. Det er ingen sag med opgaverne på land, men det er stadig koldt, så arbejdet ude på vandet er udført af vores mest hårdføre og meget arbejdsduelige medlemmer. En stor tak til dem.

Hovedline 1 er nu renset for muslinger, som er sorteret i spisemuslinger og yngel til strømpning og ”opfedning”. Line 1 skal strammes op, så den er klar til at få monteret nye bånd til at opfange den nye muslingeyngel, som kommer i løbet af maj måned.

Der er sat en ny 50 m hovedline ud til at hænge de strømpede muslinger på. Line 2 og 3, som er filtret sammen, skal have samme omgang som line 1 med rensning, sortering af muslinger, strømpning og udsætning, så der kan bliver flere, friske, spiseklare muslinger i løbet af sæsonen.

 

Fredag den 21. april havde vi et meget hyggeligt medlemsmøde med fællesspisning i Det grænseløse Køkken. Programmet, som I alle har fået tilsendt blev gennemført som planlagt, og der var en god dialog undervejs. Der er p.t. 73 medlemmer, og vi har ca. kr. 40.000 i kassebeholdning, så der er penge både til løbende drift og mindre investeringer.

Calle redegjorde for status på Havhaven og gennemgik, hvad der er planlagt af opgaver fremover for at få styr på hele anlægget - som I har kunnet læse om ovenfor. Vi besluttede at fortsætte med faste aktivitetsdage, og Calle holder os opdateret om, hvilke opgaver der skal løses.

Faste aktivitetsdage

Der er fortsat nok at gøre både for de ”søstærke” og for ”landkrabberne”. Alle er velkomne til selv at sejle ud passe Havhaven, men der foregår normalt fælles aktiviteter

Torsdage fra kl. 17.00 til ca. 19.00 og lørdage fra kl. 09.30 til ca. 13.00.

Erling Engelhardt sender påmindelse ud dagen før. Det samme gælder, hvis der aflyses, bl.a. når dårligt vejr forhindrer at sejle ud.

I samarbejde med Kristian Herget, Nationalpark Mols Bjerge er vi ved at undersøge muligheden for at etablere et lille område med hulrumsrev til hummer. Vi deltager desuden i et stort, ambitiøst projekt. Havhavens rolle i projektet, som løber i 2 år, er at stille et mindre område i Havhaven til rådighed for forsøg med dyrkning af tang. Vi deltager i opfølgende møder og kan forhåbentlig drage nytte af de indhøstede erfaringer.

Hans Kiibs forslag på generalforsamlingen om at forsøge at etablere en havnenær flydeplatform til formidling af Havhaven, og måske som ”mellemlager” for høstede muslinger, arbejdes der fortsat med, men udsigten til at finde et egnet sted og få tilladelsen er ikke den bedste.

Vi fik også snakket om, hvilke af Havnens arrangementer vi vil deltage i. Calle står som overordnet tovholder og koordinator for bl.a. Ålekvasen Rigmors havnefest og er vores repræsentant i de øvrige arrangementer. Calle har derfor et store overblik, men behov for at have tovholdere i vores eget regi. Følgende medlemmer har påtaget sig at stå som tovholdere for vores aktiviteter i de respektive arrangementer:

 

Havnearrangementer - Tovholdere

 • 10. juni - Vild med Vand: Christel Ebsen, 2462 6028, ce@cebyfornyelse.dk
 • 8. juli – Havnefest: Hans-Jørgen Dybdahl Andersen, 2421 1959, hans99@hotmail.dk
 • 12. august – Kystkulturfestival: Lars Kejser Vindig, 2329 8055, 
  lk@vindingservice.dk
 • 21. juni - 16. august og 27. september (Alle dage kl. 18.00):
  Fællesspisninger i Det Grænseløse Køkken: Erling Engelhardt, 2099 3876, erling.engelhardt@gmail.com. 
 • 1. eller 2. juni:
  Temadag Egå Gymnasium: Kristian Herget, 3052 3253, 
  kristian@herget.dk

På baggrund af at arbejdsgrupperne for de forskellige ansvarsområder ikke har fungeret efter hensigten, er de nedlagt. Tovholderrollerne bibeholdes og tovholderne vil fungere som initiativtagere og koordinere aktiviteterne som hidtil, men fremover agere i forhold til hele medlemskredsen. Tovholderne appellerer til, at alle medlemmer tager del i de planlagte aktiviteter. Har du en god idé til en aktivitet inden for et af områderne, så tag kontakt med den aktuelle tovholder, som I kan finde i oversigten her.

Ansvarsområder og tovholdere:

Sejlads og landfaciliteter:                
Calle Petersen: 2134 0024, 
callepetersen@gmail.com
Søfartsafmærkning og forankring:
John Bak Jensen: 4017 7633,  
john@backjensen.dk
Muslinger:
Erling Engelhardt: 2099 3876, 
erling.engelhardt@gmail.com
Tang:                          
Else Mølgaard, 86340346, 
elsemolg@gmail.com
Havhavejægerne, 2468 8692, soo@dsb.dk
Østers/hummer:
Mette Albrechtsen: 2784 4010, 
mette@casa-jardin.dk
Havhavejægerne:         
Søren Østergaard: 2468 8692, 
soo@dsb.dk
Medlemsinfo., presse, projekter:      
Thorkild Hansen: 4036 4739, 
thoka@post10.tele.dk
Hjemmeside/webmaster og fotograf:
Søren Høg: 4020 6900,  
sh@hb-production.dk

 

Medlemsmødets højdepunkt var Else Mølgaards indslag ”Tang fra hav til mav’”. Else fortalte om sine personlige erfaringer med at sanke tang og om, hvordan hun og Calle bruger tang i den daglige husholdning. Else viste forskellige typer af tang, både råvarer og tilberedt. Hun bød også på lækre smagsprøver af olieristet blæretang og lav klørtang, der kan spises, som en snack eller som tilbehør til en ret.

Vi sluttede af med et fælles måltid tilberedt af de mest fantastiske muslinger fra Havhaven. Størrelse og smag var helt i top, og Frans, Mahmoud og Jakob fra SMAG/Det grænseløse Køkken havde lavet meget lækre salater og friskbagt brød. Vi giver fem stjerner – lokalet blev lidt for køligt, som aftenen skred frem og trækker en stjerne ned – selve måltidet får seks stjerner af seks mulige.

Bestyrelsen ser frem til en god sæson med masser af herligt sommervejr og glæder os til at se jer.

De bedste hilsner
Thorkild Hansen
Formand