Udbyttet er naturligvis meget afhængigt af vandkvalitet og strømforhold samt hvilket driftsprincip der anvendes, og det må forventes at udbyttet af havhaverne i starten bliver mindre end når Havhaven har været i drift et til to år, ligesom der er nogle risici ved at dyrke marine råvarer, bl.a.:

 • Haveri af grej ved storm og is
 • Muslinger:
  • Edderfugl
  • Søstjerner
  • Sygdom?
 • Tang:
  • Påvækst
  • Sygdom
 • Fødevaresikkerhed:
  • Muslinger - Giftige alger/algetoksiner og mikrobielle forureninger/forekommer sjældent
  • Tang – ingen påvirkning af giftige alger og mikrobielle forureninger