Nyhedsbrev - 11. august 2013

Kære medlem
Det er en stor glæde for os hermed at kunne bekræfte dit medlemskab, og vi ønsker dig hjerteligt velkommen i Foreningen. I følgemailen kan du se dit medlemsnummer, som du venligst bedes gemme, da din del af Havhaven afmærkes med medlemsnummeret.

Vi har langt om længe modtaget besked om, at registreringen hos Fødevareministeriet er på plads. Jens og jeg har derfor lavet en overordnet plan for, hvad der skal ske på kort sigt.

Onsdag den 21. august           
Jens og jeg afhenter indkøbte afmærkningsbøjer samt produkter til grej.

Fredag den 23. august         
Vi har lejet fiskerne Jens og Peder Olsens kutter og foretager sammen med dem udsætning af de store Afmærkningsbøjer, der afgrænser Havhavens område. Hvis vi kan nå det, udsættes hovedlinen til Havhavens første afsnit. Alternativt udsætter vi den i dagene efter.

Torsdag den 29. august          
Medlems-/arbejdsmøde m.v. kl. 18.30 til ca. 20.30 i Bådshoppen, Vestervej 17,  8400 Ebeltoft. Information om – og drøftelse af praktiske forhold. Bagefter hjælper vi hinanden med at klargøre grej.

Lørdag den 31. august            
Medlemssejlads til Havhaven for at se placeringen og for udsætning af individuelt grej. Tilmelding sker på medlemsmødet. Kun medlemmer, der har betalt kontingent eller evt. medlemmets stedfortræder kan deltage i foreningssejladserne. Der udsendes særskilt besked om tilmelding til dem, som ikke har mulighed for at komme til medlemsmødet. Vi sejler med Ålekvasen Rigmor ud til Havhaven og har en eller to både på slæb så vi kan bruge dem, når vi skal montere bånd og muslingestrømper på hovedlinen.
Første sejlads er kl. 9.00 til ca. kl. 12 og anden sejlads er kl. 13.00 ca. kl. 16.00. Der er plads til 12 medlemmer pr. sejlads.

Fredag den 6. september         
Medlemssejlads til Havhaven og udsætning af grej – kl. 16.00 til ca. kl.19.00.

Lørdag den 7. september      
Medlemssejlads til Havhaven og udsætning af grej – kl. 9.00 til ca. kl.12.00.

Herefter har alle medlemmer haft mulighed for at se Havhavens placering og for at udsætte grej. Derefter er det i høj grad op til naturens kræfter at sætte gang i opdrættet, og vi skal blot tilse vores havhaver og evt. lave nogle vinterarrangementer, indtil foråret kommer.  I bedste fald kan vi høste lidt først i november. Alle som har båd eller adgang til båd kan selvfølgelig besøge og passe sin egen Havhave, når man har tid og lyst.

Vi forbeholder os ret til at ændre i planen og vil informere, hvis det sker. Der tages generelt forbehold for vejrlig. Såfremt det bliver nødvendigt at aflyse planlagte sejladser, vil alle medlemmer modtage en mail herom senest om morgenen forud for sejlads.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke har haft tid til at arbejde med hjemmesiden. Den vil få højere prioritet, så snart vi har ressourcer til det.

De bedste hilsner

Thorkild Hansen - Jens Christensen

Kontakt: Thorkild Hansen:  thoka@post10.tele.dk   
Hjemmeside: www.havhaven-ebeltoft.dk