NYHEDSBREV - 27. novemberv 2014

Omorganisering af drifts- og medlemsforhold samt sejlads

På bestyrelsesmødet den 13. november tog vi bl.a. stilling til tilbagemeldingerne på den fremtidige organisering af ”havhaverne”. Det glæder os at kunne fortælle, at 76 ud af vores nuværende 93 medlemmer har svaret på forespørgslen om man ønsker privat eller fælles ”havhave”. 54 medlemmer ønsker fælles ”havhave”. 22 medlemmer ønsker privat ”havhave”. 17 medlemmer har ikke svaret.

På bestyrelsesmødet besluttede vi, at de 17 medlemmer, som efter påmindelse ikke har givet svar, tilsluttes medlemsskaren i den ”fælles havhave”. Resultatet af omlægningen er således, at 22 medlemmer fortsat driver private ”havhaver” og resten af de udlagte ”havhaver” på de to hovedliner indgår herefter i den ”fælles havhave”, som fremover drives af p.t. 71 medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet, at der maksimalt kan være 99 medlemmer i foreningen med udgangspunkt i vores nuværende anlæg. Der er således plads til yderligere 6 nye medlemmer i den fælles ”Havhave”.
Alle havhavemedlemmer beholder deres medlemsnummer, som nu ikke længere er et ”havhavenummer”.

Herefter er ”privathave”-medlemmerne tildelt ”havhaverne” 01 til 22 regnet fra den 1. blåse på den sydlige hovedline fra det SØ hjørne af Havhaven. Disse private ”havhavebrugere” bedes afmærke blåsen ved deres fremtidige line-stykker med navn og evt. medlemsnummer med holdbar afmærkning – i stil med fiskernes materiel-afmærkning. I vælger selv – efter ”først til mølle” princippet - hvilken af de 22 ”privathavhaver”, I vil have.

Sejlads
Vores tovholder for sejlads, Calle Petersen, indretter sejladsen efter den nye organisering. Det betyder, at der planlægges faste sejladser med den store foreningsbåd for den fælles ”havhaves” medlemmer. Der vil blive sejlet hver lørdag i sommerhalvåret, når vejret tillader det - en til to ture efter behov.

Medlemmer af den fælles ”havhave” må naturligvis gerne selv sejle ud og passe ”havhaven” eller høste, hvis man har lyst til det. Det er hensigten at lave en overordnet plan for pasning af fælleshaven, så man både sammen og uafhængigt af hinanden kan hjælpe med pasningen.

Medlemmer, som driver private ”havhaver” kan altid benytte den lille foreningsbåd, når den store båd er optaget. Calle oplyser, at den lille båd snarest tages op for vinteren. Den store båd bliver i vandet til omkring årsskiftet, hvor den bliver taget op for klargøring til foråret. Calle vil indkalde bådførerne til et møde for drøftelse af arbejdsgange, planlægning af sejlads og bemanding samt llargøring af bådene.

Vi vil opfordre til, at private ”havhavebrugere” benytter det gode vejr til at få mærket deres fremtidige
have snarest.
Der er stadig mulighed for at tage en tur i ”havhaven” og hente et måltid muslinger. Det er vi mange, som har gjort den senere tid. Muslingerne er store og flotte og smager dejligt.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Thorkild Hansen
Formand