Kære havhavefolk

Der er grøde i luften!
Kan I mærke, at det begynder at krible i fingrene for at komme i gang i havhaven? Det kan vi i bestyrelsen, og på det seneste møde drøftede vi sæsonens aktiviteter. Sidst i nyhedsbrevet kan I se de muligheder, som bestyrelsen foreløbig har sat i kalenderen.

 

På generalforsamlingen aftalte vi at lave et medlemsmøde, som afsluttes med et fælles måltid i Det grænseløse Køkken. Vi har netop fået bekræftet det ønskede tidspunkt, som er fredag den 21. april kl. 16 til ca. 20 - afhængig af, hvor godt den afsluttende hyggesnak går. Sæt allerede nu kryds ved denne dato. På medlemsmødet vil vi inddrage jer i, hvilke aktiviteter vi vil satse på, herunder evt. nye forslag fra jer, og I kan vælge til, hvilke aktiviteter I ønsker at deltage i.

Men inden vi når så langt, er der flere ting, vi skal have sat gang i, både aktiviteter på land i Foreningshuset og til vands ude i havhaven. Sejladsgruppen har allerede klargjort ”Edderfuglen”. Grej og materialer er købt ind, og som altid - ”Calle har en plan” - og den kommer her.

PÅ LAND – for ”landkrabberne”

  • Klargøring af nye hovedliner og svenskerbånd til udsætning i april - maj måned, da det er her, påslaget af muslingeyngel (spat) kommer.
  • Strømpning af de små muslinger, der sidder på de svenskerbånd, som hænger på hovedlinerne nu. Disse bånd hentes hjem, skrabes for muslinger og strømpes.
  • Rengøring - klargøring af blåsere.

I HAVERNE – for de ”søstærke”

  • Udredning, flytning og forankring af hovedliner. Udsætning af nye hovedliner. Disse opgaver vil i nogen udstrækning ske i samarbejde med Ålekvasen Rigmor.
  • Rensning af hovedliner for svenskerbånd, blåsere og andet før påsætning af nye svenskerbånd.

De nævnte opgaver vil vi arbejde med følgende dage: 

Lørdage kl. 9.30 – ca. 13.
25. marts - 1. april - 8. april - 15. april - 22. april - 29. april.

Torsdage kl. 15 – 18.
30. marts - 6. april - 20. april

Vi sender en påmindelse dagen før, og det samme gælder, hvis vi aflyser en aktivitet. Bestyrelsen ser frem til en god sæson med herligt sommervejr og glæder os til at se jer.

De bedste hilsner
Thorkild Hansen
Formand