Find Havhaven

Havhaven er placeret i et område med ca. 10 m til 12 meters vanddybde og passende strømforhold.

Havhaven har en samlet udstrækning på 250 x 500 meter, i alt 125.000 kvm. Det svarer til 12,5 hektar eller udtrykt i gammeldags mål, 22,5 tønder land. Arealet svarer til det man i gamle dage kaldte et stort husmandssted. Vi kan med rette kalde os for en havets husmænd og havbønder.

Havhavens positioner:

1) 56I 13,089J N 10I 35,864J E
2) 56I 12,816J N 10I 35,601J E

3) 56I 13,089J N 10I 35,601J E
4) 56I 12,816J N 10I 35,864J E