Nyhedsbrev - 30. juni 2013


Kære medlemmer

Tak for sidst.
Det var dejligt at omkring 30 mødte op til medlemsmødet, som blev afholdt i Brændpunktet, Ebeltoft onsdag den 26. juni 2013. For at sikre alle er opdateret, sender vi denne informationsmail.

Vi er kommet godt fra start – medlemsstatus og økonomi
Bestyrelsen oplyste, at vi nu har overblik over økonomi og indkøbspriser på grejet til Havhavens første fase. Det ser så positivt ud, at vi allerede nu kan tilbyde alle støttemedlemmer og jer på venteliste fuldt medlemskab. Vi forventer, at mange tager imod tilbuddet og regner med at blive mellem 50 og 60 medlemmer fra starten. Det endelige antal kender vi i løbet af ca. 14 dage.

Afmærkning af søterritoriet og udsætning af grej
Vi skal desværre vente lidt endnu med at sætte grejet ud. Vi venter stadig på Søfartsstyrelsen accept af at sætte de 6 stk. ca. 2 meter høje afmærkningsbøjer ud, som viser, hvor vores Havhave ligger.  Endelig skal vi også have en godkendelse fra Fødevareafdeling Vejle, hvor vores havbrug formelt bliver registreret. Det er bare formaliteter, men det tager tid.

Det betyder, at vi reelt ikke kommer i gang før medio august måned, og til en tid skal vi overveje om vi skal sætte ”strømper” med små muslinger på hovedlinen i stedet for bånd med yngel. Den førstnævnte fremgangsmåde gør det muligt at høste tidligere – allerede til foråret.

Sikkerhed til søs
Thorkild orienterede om, at man selv skal sørge for forsikring. Foreningen har ikke forsikringer som dækker, hvis der sker uheld med personskade. Sejlads som gæst på Ålekvasen Rigmor – som vi forventer at indgå en endelig aftale med - er også på eget ansvar.

Havhavens etablering og typer af grej
Vi viste kort over Havhavens placering og udstrækning. Havhaven er kæmpestor. Vi er ikke bare kolonihavefolk, vi er faktisk havets husmænd med ikke mindre end 12,5 hektar – ca. 25 tønder land - vi kan dyrke. Jens fortalte om produktionslinernes opbygning, og hvordan man passer Havhaven med lugning og plukning af råvarer i form af muslinger og tang.

Hver medlem får på et tidspunkt tildelt et medlemsnummer og får sin egen have i form af 5 meter hovedline med mulighed for at hænge ca. 10 produktionsbånd af ca. 3 meters længde på hovedlinen. For hver 5 meter er monteret en bøje. Hver bøje forsynes med et medlemsnummer, så man har helt sin egen have. Man bestemmer selv hvor mange bånd man vil have i alt og hvor mange med tang og muslinger – og senere evt. specielle ”kasser” med østers. Nyttehaven kan give rigtig mange kilo muslinger og tang, rigeligt til en families behov.

Arbejdsplan for fremstilling og udsætning af grej
Da vi nu har god tid, sprang vi over at drøfte en plan for fremstilling og udsætning af grej. Vi vender tilbage til det i starten af august. Jens går dog i gang med at støbe ankre til at fastholde hovedlinen.

Det er let at passe Havhaven
Der vil være flere måder at passe sin have på. Man kan selv sejle ud til sin have – alene eller sammen med familien eller evt. andre medlemmer. Eller man kan deltage i større fælles sejladser med flere joller og/eller med Ålekvasen Rigmor med et par joller på slæb til Havhaven fx hver 14. dag efter nærmere aftale (og vejret bestemmer i den sidste ende).

Det er ikke det store arbejde at passe haven. Et par timer eller tre hver 14. dag eller hver 3. uge vil række langt både til at luge og høste - inklusive sejltid. Det bliver nok mest behovet for at hente råvarer, der styrer tidsforbruget. Med ret lav hastighed varer det ca. 30-40 minutter at sejle over til Havhaven. En times tid i haven og så retur. Man bør nok ikke sejle ud, når det blæser over 5 m/s. Og så er der det positive med, at vi er flere, som sammen passer Havhaven med alle de muligheder det indebærer for socialt samvær og oplevelser. Men vi ved også, at det vil tage tid at bygge Havhaveforeningen op, og der vil gå nogen tid, inden tingene fungerer. Alene af den årsag, at vi er pionerer som havhavebrugere i nyttehave regi.

Overblik over både
Vi tog en snak om, hvordan vi kommer ud til vores haver. Det viste sig, at flere har egen båd, Willy Klein, Martin Lauritzen, Keld Hansen, Kaj Larsen, Niels Konge (har to både og kan evt. udlåne en – uden motor), Niels Mikkelsen, Åge Hedegaard og flere andre. Vi skal vi bare finde ud af, hvordan vi organiserer os rent praktisk.

Der sker ikke meget i vinterhalvåret
Fra ca. november til april vil vi neddykke anlægget, så isen ikke tager det. Og i hele den periode kan vi ikke lave noget i Havhaven. Vi vil blot fra bestyrelsens side lave en tilsynsordning, så vi hele tiden har styr på grejet. I vinterhalvåret kan vi evt. hygge os med et par inspirationsaftner, hvor vi går dybere i opskrifter og anvendelsen af råvarerne fra Havhaven.

Havhaven er nyttehave for medlemmerne og deres husstand
Der kom et spørgsmål op, om man kunne tage ”ikke medlemmer” med ud i Havhaven. Det kan man i princippet godt, fx ægtefællen eller en ven eller gæst. Udgangspunktet er, at man skal være medlem eller støttemedlem, og at medlemmerne som udgangspunkt hjælper hinanden. Man kan fx bede et medlem, som skal ud til sin have, om at plukke et net med muslinger til en selv, uden at man nødvendigvis selv behøver at tage med.

Interesseområder, ideer og forslag
Vi tog en runde med ”ordet går bordet rundt”, og alle er spændte og glæder sig meget til at komme i gang. Der er interesse for både skaldyr og tang, og hen ad vejen skal vi have sammensat nogle arbejdsgrupper for aktiviteter både til lands og til vands. Nogle har erfaringer med skaldyr og tang. Andre er rene novicer inden for tang, muslinger og især østers, men der signaleres stor nysgerrighed for at komme dybere i mulighederne, tangsnacks, tangis, tangbrød, muslinger i alle afskygninger. Og så må vi sige, at den sorte hummer var oppe at vende flere gange i løbet af mødet.


Fremtidsperspektiver
Vi fik også en lille snak om fremtidsperspektiver. Der er bogstavelig talt et hav af muligheder. Vores unge ven Steffen vil have Foreningen på Facbook så hurtigt som muligt, og det er sikkert en god ide. Selve Havhavens område disponeres således at det område, der ligger i Nationalparkens søterritorium- ca. ¼ af hele Havhaven -, gemmer vi, indtil vi har de helt rigtige projekter.

Første fase, som påbegyndes i august, vil være en basal havhave, som rummer en nyttehave til hvert enkelt medlem. I fase to kan man forestille sig et fælles projekt fx omkring østers. Vi har også snakket om at lave et område kaldet Frivand, hvor de, som er interesseret i det, kan eksperimentere med bl.a. produktionsmetoder. Endelig er der mulighed for at udlægge et større område til ren kommerciel produktion, hvis fx fiskehandlere og restauranter vil gå sammen om det.

Stand ved Havnefesten den 6. juli
Vi har besluttet, at vise flaget så godt vi kan ved Havnefesten. Vi har hjemme i vores røde skur og vil vise noget grej og fortælle om vores projekt – og selvfølgelig hverve flere nye medlemmer. Jens er fast bemanding, men vil være glad for selskab. Ring til Jens på tlf. 2465 6226, hvis du er interesseret.

Klargøring af det røde skur
Vi rykker ind i skuret på torsdag kl. 18.00 til 19.00, hvor Jens, Uffe, Willy, Niels og undertegnede rydder op og gør klar. Vi aftaler, hvem der laver et midlertidigt skilt, og Erling Engelhardt har lovet at lave et permanent skilt, når han kommer tilbage fra ferie. Jeg sørger for udskiftning af låsecylinderen og får lavet nøgler.

Praktiske oplysninger
Alle medlemmer vil få en nøgle til skuret. Og alle får et net til at bruge, når man henter muslingehøsten hjem.
Vi gør opmærksom på, at hjemmesiden er under opbygning og vil få højere prioritet, så snart vi har ressourcer til det. Medlemslisten med telefonnumre vil blive lagt på hjemmesiden, når listen er klar, og vores webmaster Søren Høg får lidt bedre tid (han renoverer p.t. hus).

De bedste hilsner
Jens Christensen og Thorkild Hansen

 

Kontakt: Thorkild Hansen  thoka@post10.tele.dk mobil 4036 4730

Jens Christensen gaviadyk@gmail.com mobil 2465 6226


Hjemmeside: www.havhaven-ebeltoft.dk