Ebeltoft den 9. december 2018

Kære medlemmer af  ”Havhaven Ebeltoft Vig”.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for jeres opbakning til foreningens aktiviteter i 2018.

Sommeren var gunstig for sejlads til havhaven, der har været mange gode oplevelser, og vi fik muslinger i gryderne, selvom vandet hen over sommeren nok blev rigelig varmt for muslingernes trivsel.

Helt overordnet er der godt styr på Havhaven og grejet derude. Det skyldes især den store indsats fra de altid aktive medlemmer i ”Arbejdsgruppen Havhavens daglige drift”, som Calle Petersen står for. Selvom vinteren så småt er over os, arbejdes der stadig i Havhaven med at få de sidste ting på plads inden vinteren for alvor sætter ind.

Derfor skal der lyde en særlig tak til Calle og jer i ”Arbejdsgruppen”, som tager størsteparten af ”slæbet” med at passe Havhaven.

I den orientering, som er vedhæftet denne julehilsen, kan I læse mere om, hvordan det står til i Havhaven, hvad vi har gang i og lidt om tankerne for det kommende år, bl.a. om den planlagte familieforøgelse af ”husdyrbestanden” med østersyngel - de små ”havvæsner”, som den I kan se på billedet her til højre.

Bestyrelsen ønsker Jer og Jeres familier en glædelig Jul og et godt Nytår. Vi ser frem til at mødes med jer om Havhaven i 2019.

De bedste hilsner
Foreningen ”Havhaven Ebeltoft Vig”
Thorkild Hansen
Formand

NB: Sæt allerede nu kryds ved lørdag den 2. marts 2019 – generalforsamling og medlemsmøde.