Nyhedsbrev

Kære alle

Der er sket rigtig meget siden sidste nyhedsbrev i februar. Lørdag den 5. marts var vi 30, som deltog i den årlige generalforsamling i Det gamle Posthus. Bestyrelsen blev genvalgt, og efter det formelle blev der hygget lidt med fiskefrikadeller og besøg på Bølgemarken.

Den 2. april havde vi årets første og velbesøgte Havhavedag. Vi vågnede op til en mindre snestorm og overvejede at aflyse. Men der kom heldigvis et hurtigt vejrskifte, og alt endte godt. Vi fik besøg fra Marselis Havhave og to unge mennesker fra Aarhus, Mikkel og Johan. De er siden blevet medlemmer og vil lave tangdyrkningsforsøg på et par liner. Vi fik lavet mange af de planlagte ting og sluttede dagen med at lave muslingesuppe og nyde et fælles måltid.

Den 1. maj stod Anne og Erling for en vellykket østerssafari til Vadehavet med 19 deltagere.

Indvielsen af Bølgemarken og fejringen af Havhavens 10-års jubilæum løb af stablen den 7. maj. Der var omkring 50 gæster ved indvielsen af Bølgemarken, hvor borgmester Michael Stegger Jensen klippede den røde snor og roste os for initiativet.

Jubilæumsfesten blev rigtig hyggelig med 36 deltagere, festtaler, lækker havmad fra Frans’ grænseløse køkken og overraskende underholdning med Djurslands Mandskor og Struer Shantykor. Vi havde håbet, flere kunne deltage, men havde desværre ramt årets største konfirmationsweekend.

På Bølgemarken har Erling og flere havbønder god gang i muslingeavlen, og vi har også vores lille kuld af østers der.  Det tegner godt med muslingerne. De vokser godt og teknikken fungerer fint. Flere medlemmer har da også plukket muslinger til et måltid. Erling orienterer pr. mail om hvilke brønde, der kan høstes i.

Vi er også ved at få gang i formidling og undervisning. Havhaven står ikke selv for det, men koordinerer og stiller Bølgemarken til rådighed. To møder er afholdt med samarbejdspartnerne, Nationalpark Mols Bjerge, Karpenhøj Naturcenter, Ebeltoft Skole og Fregatten Jylland. Næste møde er den 27. juni med deltagelse af 11 naturfagslærere fra Kommunens skoler. Vi forventer, at de laver nogle aktiviteter i løbet af året til glæde for børn og unge.

Ind imellem alle aktiviteterne står Bjarne sammen med flere havbønder for at passe havhaven. Der forestår løbende mange opgaver både til lands og til vands, hvor alle medlemmer kan bidrage og også få muslinger med hjem. Først i juni skal vi bl.a. sætte svenskerbånd ud til at fange året spat. Det vil vi aftale nærmere med alle jer, som vi håber at se til næste månedsmøde, som er mandag den 30. maj kl. 17.00 i Den røde Hal

På mødet vil der blive et indslag: ”Vi har lige høstet tang, og hvad kan vi så bruge det til?” Else og Calle vil bidrage med tips, idéer og erfaringer.

Vi vil også fortælle om FALBLEs Nordisk Folkebådstræf med åbent hus den 1. juli i Havhaveskuret og på Bølgemarken. Endelig vil der være nyt om Foreningshusets deltagelse i Samsøkartofler.

Den 11. juni     deltager vi med aktiviteter i forbindelse med Havnens dag, og den 22. juni er der Fællesspisning. Erling sender invitationen til jer ca. 14 dage før, og først da kan I tilmelde jer.

Den 4. juli runder vi første halvår af med månedsmøde inden sommerferien for alvor går i gang.

LÆS: Jens-Jørn Rodevad, En dag i Havhaven

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer i den kommende tid.

Thorkild Hansen
Formand