Kære havhavefolk

Flere af jer har benyttet muligheden for at komme en tur i Havhaven i løbet af sommeren. Men langt fra så mange, som vi havde ventet. Der har faktisk været ledige pladser på flere af de gennemførte sejladser. En medvirkende årsag er sikkert, at vejrguderne ikke har været os venligt stemt. Det har ganske enkelt været en elendig sommer – også for os havhavefolk. Sejladsgruppens bådførere med Calle i spidsen har dog gjort, hvad de kunne for at gennemføre planlagte sejladser. Men vedvarende, kraftig blæst og regnvejr har medført mange aflysninger.

Jer, der har været med ude at passe Havhaven, har fået muslinger på bordet, og der har også været mulighed for at hente muslinger ved kajkanten for medlemmer, som ikke lige har haft mulighed for selv at komme med ud.

For en lille måneds tid siden tegnede ”høsten” fantastisk flot. Der var masser af muslinger, som var ved at nå en passende størrelse. Så fik vi igen en længere periode med regn og stærk vind, så vi ikke kunne arbejde i Havhaven. Men i søndags var Calle Petersen, Else Mølgaard, Erling Engelhart og Søren Østergaard ude at tilse Havhaven. De konstaterede, at vi igen i år har været hjemsøgt af edderfugle, som har taget godt for sig af muslingerne. Vi mener desuden, at det oprørte hav har rystet muslinger løse, så de er faldet af linen. Vi arbejder nu på at finde praktiske løsninger til at imødegå begge problemer fremover. Desværre er langt størsteparten gået tabt, men der er heldigvis stadig muslinger på linerne, og det er muligt at hente et måltid.

Alle tre hovedliner er i god stand, der er rigeligt med blåser på nu, hvor linerne er blevet lettere. Nu skal vi sikre, at der hele tiden er monteret grej til at opfange ny muslingeyngel. Jens Christensen og Lisa Kock Nielsen var også i Havhaven i søndags. Jens fik monteret skrueankrene på line 3, som allerede i foråret er apteret med svenskerbånd til at opfange nyt påslag af spat.

Vi har desuden indkøbt 50 m line podet med sukkertang. I denne uge sørger Søren Østergaard med hjælp fra andre fra tanggruppen for at montere tanglinerne på en del af line 3.

På det seneste bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, besluttede vi at forsætte lørdagssejladserne i oktober. Calle har lavet planen, som I vil modtage særskilt.

Bestyrelsen har fået henvendelse fra flere medlemmer, som p.t. har private haver om, at de gerne vil overgå til fælleshaverne. Derfor har vi besluttet, at tilbyde alle de øvrige private havhavebrugere at overgå til fælleshaverne. Erling Engelhardt vil sende en mail herom snarest.

Mette Albrechtsen fra Østergruppen vil prøve at lave en medlemstur inden udgangen af oktober til Krik Vig for at hente østers. Hvis det lykkes, og der samles flere østers end til eget brug, kan vi sætte lanternenet ud ved kajkanten og på kort sigt bruge som et fælles ”østers –spisekammer.

Vi håber, at mange af jer når at komme en tur i Havhaven inden sæsonen på havet er slut.

Med venlig hilsen
Thorkild Hansen
Formand