Kære alle

Der er ikke sket ret meget siden nyhedsbrevet sidst i januar! I hvert tilfælde ikke omkring den praktiske del af Havhavens virke, ligesom vi ikke kunne afholde mandagsmødet i februar. Det har nu heller ikke været vejr til at tage på havet, og vi afventer stadig stille og varmere vejr. Den stride vind og kulden har holdt os inden døre, og der har til gengæld været arbejdet meget med bl.a. at forberede etablering af Bølgemarken .

Den 23. februar havde vi "verdenspremiere" på Havhavens første on-line bestyrelsesmøde. Vi savnede det sociale samvær, men ellers gik det fint. Vi glæder os over, at foråret er på vej, og heldigvis er der også kommet lempelser af corona-restriktionerne. Men indtil 6. april må vi fortsat kun mødes op til fem personer indendørs. Det betyder, at nogle planlagte aktiviteter aflyses eller udskydes, men derefter håber vi, det igen bliver muligt at mødes i større grupper. Heldigvis må vi allerede nu mødes op til 25 personer til udendørs foreningsaktiviteter. Det betyder, at vi vil forsøge at gennemføre nogle udendørs aktiviteter.

I får her en orientering om bestyrelsens overvejelser og beslutninger.

Aflysning og udskydelse af møder og aktiviteter.
Mandagsmødet 1. marts aflyses og Generalforsamlingen 6. marts udskydes, fordi vi mener, det er at foretrække frem for at forsøge at mødes virtuelt til et stormøde. I bedste fald kan vi måske holde generalforsamlingen i forbindelse med den planlagte fællesspisning onsdag den 19. maj 2021. Indkaldelse til generalforsamlingen følger.

 Aktiviteter indtil 6. april 2021.
Klargøring af Edderfuglen. Uge 10 og 11 har vi booket plads i Den Røde hal til klargøring af Edderfuglen. Her må op til fem personer mødes under forudsætning af, at afstandskrav m.v. overholdes. Har du lyst at give en hånd med, bedes du kontakte Calle Petersen på tlf. 2134 0024 eller mail: 
callepetersen@gmail.com

Mandagsmøder forventes gennemført som udendørs møder, når vejret tillader det evt. i løbet af marts måned. Vi vil bl.a. sætte to nye hovedliner ud. Vi sender besked nogle dage før, om hvornår der er møde og behov for jeres hjælp til at klare opgaven med linerne, rensning af blåser m.v.

Medlemskontingent.
Livet skal jo gå videre selvom coronaen driller. Det skal foreningslivet også, og vi har stadig løbende udgifter til driften, selvom vi ikke mødes fysisk. Bestyrelsen har i denne ekstraordinære situation besluttet, at kontingentet uændret er kr. 500 for 2021. Vi sender snarest en mailbesked om betalingsoplysningerne.

 Tilbud om en ny type medlemskab – "Parmedlemskab".
Vi har besluttet at tilbyde et parmedlemskab. Der er flere tilfælde, hvor begge "fæller" er fuldgyldige medlemmer med hvert sit medlemskab. Et parmedlemskab tilbydes til kr. 800 årligt.  Vi håber, at andre par, hvor kun den ene fælle i dag er medlem, vil benytte sig af tilbuddet og derved styrke både medlemskredsen og økonomien. Denne mulighed vil fremgå af mailbesked om kontingentbetaling.

Vi vil gerne understrege, at ingen par må føle sig forpligtet til at tegne et parmedlemskab. Det er et helt uforpligtende tilbud. Ligesom tidligere er et medlems "fælle" fortsat meget velkommen til at deltage i Havhavens aktiviteter uden formelt at være medlem.

Bølgemarken og "havbønderne".
Tilladelsen fra Fødevarestyrelsen er nu lige på trapperne. Bestyrelsen har derfor besluttet at afgive betinget accept af tilbuddene fra Havhøst og NBC Marine på levering og etablering af Bølgemarken. Vi afventer nu besked om, hvornår NBC Marine kan levere Bølgemarken og håber, det kan ske i løbet af april/maj måned. 

Vi minder om det tidligere omtalte møde for jer, der vil være med til at "dyrke" Bølgemarken. Som I kan se på kortet nedenfor, har vi også har planer om en landbaseret plads på Den kommunale Halvø i tilknytning til Bølgemarken. I første omgang bliver der tale om en midlertidig placering, men på længere sigt forventer vi, at anlægge en permanent plads for formidling af kystkultur og til events af forskellig karakter.

ER DU INTERESSERET I AT HØRE NÆRMERE OM MULIGHEDEN FOR AT BLIVE "HAVBONDE" PÅ BØLGEMARKEN,

SÅ SEND EN MAIL TIL THORKILD HANSEN, THOKA@POST10.TELE.DK .

VI PLANLÆGGER AT HOLDE ET MØDE FOR INTERESSEREDE SIDST I MARTS ELLER FØRST I APRIL, HVIS DET BLIVER MULIGT.

HVIS DU ALLEREDE HAR MELDT DIG SOM INTERESSERET, SKAL DU IKKE SKRIVE IGEN!

Vi vil holde jer orienteret, om hvad der sker i Havhaven og glæder os til at se jer inden så længe.

Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune
Havhaven Ebeltoft Vig
Thorkild Hansen
Formand