Havhaveanlægget

Havhaver er et koncept som gør det muligt for folk med interesse for dyrkning af skaldyr og tang i mindre mængder i kystnære områder at komme i sving uden, at de selv skal etablere de fysiske faciliteter.

De fysiske faciliteter etableres og stilles til rådighed for havhavebrugerne, Havhaver er nyttehaver til søs og kan således opfattes som en parallel til de velkendte kolonihaver på landjorden.

Størrelsen/arealet af en havhavefacilitet kan være fra få hundrede kvadratmeter til flere ha alt efter ambitionsniveau og ønsker fra brugerne. 

Lineanlæg til produktion af muslinger og/eller tang. I det viste anlæg anvendes single-drop princippet hvor muslinger/tang gror på lodrethængende liner. Andre typer af liner/substrat, f.eks. net, strømper, stiger, rosetter eller kontinuerte guirlander kan også anvendes. 

Lineanlæg til produktion af muslinger og/eller tang. I det viste anlæg anvendes single-drop princippet hvor muslinger/tang gror på lodrethængende liner. Andre typer af liner/substrat, f.eks. net, strømper, stiger, rosetter eller kontinuerte guirlander kan også anvendes.