Bestyrelsens beretning 2022
Så er vi her igen - og jeg står her igen – ja, vi er i fuld gang i Havhaven Ebeltoft Vig på 12. år. Og hvor er det skønt at mødes til den årlige generalforsamling og medlemsmødet bagefter. Det er startskuddet til det nye år. Det er jo et formelt krav, at formanden på bestyrelsens vegne giver et tilbageblik over året der er gået – og det kan meget let blive lidt kedeligt. Men jeg vil forsøge at gøre det kort og slutte af med at sige lidt om, hvad vi vil prioritere i år.

Om foreningens aktiviteter
Allerførst en stor tak til alle I medlemmer for jeres trofasthed og deltagelse i aktiviteterne sidste år. Også en stor tak til Bestyrelsen for et godt samarbejde og en stor indsats. Vi har afholdt seks bestyrelsesmøder sidste år, men det er jo ikke selve møderne, men alt det ind imellem, der kræver mest af jer - endnu en gang tak. Jeg vil nævne - som de fleste af jer ved, at vi mistede vores suppleant, Christel Ebsen, som døde sidste år efter kort tids sygdom. Som suppleant deltager man i møderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Vi skal derfor senere i dag vælge en afløser for Christel. Jeg vil også nævne, at repræsentanter for bestyrelsen har deltaget i HAVHØSTs netværksmøde i Vejle og Dansk Algecenters Netværksmøde i Grenå. Det er vigtigt, at vi er aktive og synlige i dette netværksarbejde. Vi er også repræsenteret og øver indflydelse på projekt Ebeltoft i Udvikling med fokus på at sikre de bedst mulige faciliteter og betingelser for kystkulturlivets udfoldelse på havnefronten.

Der har også været gang i rigtig mange ting, hvor I medlemmer har været aktive. Årets store begivenhed var indvielsen af Bølgemarken den 7. maj med efterfølgende fællesspisning og forsinket fejring af Havhavens 10 års jubilæum. I løbet af sommeren havde vi yderligere to af de meget populære fællesspisninger. Vi har gennemført 6 månedsmøder, fem havhavedage, og vi deltog i Havnens dag/vild med Vand, hvorimod Havnefesten blev aflyst for andet år i træk. Erling arrangerede en østerssafari, og har stået for mange aktiviteter på Bølgemarken, både for medlemmer, samarbejdspartnere og besøgende. Vi havde bl.a. åbent hus i forbindelse med Nordisk Folkebådstræf og en af Svartslögas kunstudstillinger. Vi har også den glæde, at Ebeltoft Skole i løbet af uge 39 – Grøn uge - havde ca. 230 elever nede på Bølgemarken, ligesom vi havde et partnerarrangement for Syddjurs Kommunes naturfagslærere, Karpenhøj Naturcenter og Nationalparken. Jeg er ret sikker på at netop vores initiativ med formidling og undervisning på Bølgemarken var hovedårsagen til, at Havhaven blev nomineret til Nationalparken Frivilligpris 2022. Desværre vandt vi ikke prisen, men det var en stor ære, og vi var stolte af nomineringen.

Men det allervigtigste - omdrejningspunktet for alle vores aktiviteter - det er jo at være sammen om at dyrke muslinger og tang. Og det går, som vi alle ved, op og ned ligesom bølgegangen på havet. Sådan var det også sidste år, hvor stormen Malik anrettede skader på vores grej. På et tidspunkt var vi også ved at løbe tør for muslinger, både spiseklare og yngel. Det var der flere årsager til, men den primære grund var nok mangel af påslag af spat/muslingeyngel. Den eneste trøst var, at flere andre havhaver oplevede det samme problem, men heldigvis ikke Fjordhaverne i Aalborg. De forærede os en god portion, som Bjarne og Kirsten hentede hjem til Ebeltoft. Til gengæld havde vi succes med dyrkning af sukkertang, som ifølge Bjarne, som også står for dyrkningsforsøg i samarbejde med Aarhus Universitet, gav ca. 32 kg. Der blev også høstet lidt søl, som bl.a. indgik i jubilæumsmåltidet. Sidst på året var der igen fremdrift i muslingeavlen og Bjarne og Erling koordinerer driften mellem havhaven ude i Vigen og Bølgemarken, for at sikre både stabil dyrkning af yngel og spiseklare muslinger. Det var i store træk, hvad vi havde gang i sidste år.

Nu vil jeg sige lidt om planerne for i år
Som det vigtigste satser vi på at opfange en masse spat, når muslingerne gyder – forventet ultimo maj, primo juni. Det kræver lidt hjælp fra moder natur, så det håber vi på at få. Bjarne og Erling vil løbende koordinere driften af Havhaven i Vigen og Bølgemarken, så vi både kan bevare mest mulig yngel og høste spiseklare muslinger både i Havhaven og på Bølgemarken, hvor det er let for os alle at høste til et måltid. Det vil Erling demonstrere for os som afslutning på medlemsmødet.

Under medlemsmødet, som også er årets første månedsmøde, kommer vi mere ind på alle årets aktiviteter, både kendte og nye, så her vil jeg blot nævne nogle af vores sideaktiviteter, som vi tillægger stor betydning.

For det første Bølgemarken som formidlings- og undervisningsplatform. Her er Ebeltoft Skole i gang og Karpenhøj satser på at komme i gang, ligesom vi håber flere skoler melder sig på banen.  Det vil Erling fortælle mere om senere.

Havhøstnetværket ser vi som en vigtig samarbejdspartner. Vi lærer af hinanden og hjælper hinanden og sammen får vi udbredt nyttehaverne mere og mere. Også Dansk Algecenters netværk og samarbejdet med Aarhus Universitet, som Bjarne står for, er vigtigt. Vores praktiske hjælp, som deltagere i tangdyrkningsprojektet, er med til at skabe ny viden om mulighederne for at udnytte potentialet i tang som fødevare. Det vil Bjarne komme lidt ind på under medlemsmødet.

Foreningsfællesskabet i Fiskeriforeningens Maritime Foreningshus giver os mange fordele, og vi er bl.a. i gang med en ny, fælles aktivitet Kartoffelkalas – stegt flæsk med persillesovs. Vores repræsentation i projekt Ebeltoft i Udvikling giver os mulighed for at påvirke foreningslivets fremtidige rammevilkår og udviklingsmuligheder i Fiskerihavnsområdet og Fregathavnen, ligesom vi har gang i konkrete projekter. Jeg regner med at fortælle lidt om det under medlemsmødet.

Revprojektet, Folkerevet Ebeltoft Vig, som vi oprindelig var initiativtagere til, er ved at komme videre i Nationalparkens regi, men har taget en ny drejning, hvor revet i givet fald vil komme til at knytte an til Natomolen.

Det var hvad bestyrelsen kunne berette om året der gik, og lidt om hvad der venter i år.

Tak for jeres opmærksomhed.

Thorkild Hansen
Formand