Sejlads til Havhaven

Der er ingen fast plan for sejlads til Havhaverne. Alle medlemmer må sejle med foreningsbåden. Der kræves ikke speedbådscertifikat.

Har du behov for at besøge Havhaven, skal du blot booke båden via hjemmesiden. Du kan enten selv sejle i foreningsbåden - eller (hvis du ikke er tryg ved selv at sejle) kontakte Niels Konge på tlf. 4279 8452, der eventuelt kan være behjælpelig med at finde en bådfører.

I tilfælde af problemer med båden e.l. så kontakt Povl Kjer på tlf. 2371 5452.

Vi håber at alle medlemmer vil bakke op om at passe vores fælles Havhave og benytte sig af muligheden for at nyde friluftslivet på Ebeltoft Vig, passe grejet og hente muslinger i nyttehaven.

NB: Læs og følg altid retningslinjerne for sejllads!

Følgende retningslinjer er gældende for sejladser:

Sejlads i Foreningens båd på egen hånd samt deltagelse i sejlads arrangeret af foreningen sker på eget ansvar. 

HUSK, AT SEJLADS ALTID ER PÅ EGET ANSVAR

Husk din redningsvest, også når du skal ud til havhaven i foreningens både.

  1. ALLE i båden SKAL bære redningsvest.
  2. Foreningen råder over nogle godkendte veste, som kan lånes.
  3. Husk varm og vindtæt påklædning, der er koldt på havet.
  4. Husk også en pose eller spand til muslinger.
  5. Der skal være mindst to medlemmer tilmeldt til den enkelte tur.
  6. Der betales 25,- kr. pr. medlem, der vil sejle, dog minimum kr. 50 pr. tur til Havhaven. Pengene går til benzin og vedligehold af motoren og betales på mobilpay til Povl Kjer på tlf. 2371 5452 med oplysning af navn og bådlån.
  7. Povl Kjer sørger for optankning af båden.
  8. Medbring "sikkerhedstasken", pagaj og bådshage (er i klubhuset).
  9. Husk at udfylde logbogen før afgang og ved hjemkomst – den hænger inden for til venstre for døren til skuret.
  10. Eventuelle problemer med båd, motor e.l. skal meddeles umiddelbart efter hjemkomst til Povl Kjer på 2371 5452.