NYHEDSBREV
JULEBREV OG NYTÅRSHILSEN

Kære alle

Der har været godt gang i aktiviteterne siden nyhedsbrevet i juli måned. Fællesspisning den 11. august med Frans’ herlige havmad tilberedt over bål. Havhavedage den 4. september og 2. oktober, hvor vi hyggede os om et fælles måltid. Begge dage med stor tilslutning. Vi fik klaret mange opgaver og hygget os sammen. Den 8. november var der et helt særligt arrangement i Bryggeriet på Maltfarikken, ”How can we eat for both pleasure and the Planet”. Havhaven var medarrangør i samarbejde med Jakob Vinkler, Gastronomisk Institut. Vi var ca. 30 overvejende havhavemedlemmer, som nød et spændende måltid fra Frans’ bålfad og interessante indlæg af Gastrofysiker Ole G. Mouritzen fra Københavns Universitet og Leder af Antropologi på Aarhus Universitet Susanne Højlund.

Årets sidste månedsmøde den 1. november blev ændret til ”store strømpedag” lørdag d. 30. oktober. Vi stømpede over 300 kg muslingeyngel fra Vilsund Blue, som tilskud til vores egen avl. Det blev til ca. 200 strømper á 2 meters længde. Strømperne blev hængt ud i Havhaven, hvor muslingerne skal vokse sig spiseklare i løbet af de kommende måneder. Ca. 100 af strømperne er vi så småt gået i gang med at hente ind igen. De skal nemlig anbringes på vores nye, bynære havhave, Bølgemarken, hvis ankomst er den helt store nyhed.

Langt om længe har vi nemlig fået etableret Bølgemarken, som mange af jer sikkert allerede har set på vores hjemmeside eller på Facebook. Bølgemarken, der er landets første uden før København, ankom til Fregatten Jyllands Træskibshavn som elementer, som to dygtige montører fra NBC Marine fik samlet i løbet af to dage. Bølgemarken vil gradvist blive sat i drift og færdiggjort med de sidste faciliteter, bl.a. låge på adgangsbroen, formidlingspulte og udslagsvask, endelig skiltning m.v. Bestyrelsen planlægger en formel åbningsceremoni og samtidig fejring af Havhavens 10 års jubilæum lørdag den 7. maj 2022. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. På vores hjemmeside kan I se alle øvrige aktiviteter i 2022.

Fredag den 19. november havde vi ”åbent hus” på Bølgemarken med en uformel markering af denne milepæl for Havhaven. Vi var en stolt bestyrelse, som præsenterede Bølgemarken for de ca. 25 medlemmer, som var mødt frem. Jeg orienterede kort om Bølgemarken og dens organisering.  Jeg varetager fortsat opgaverne vedr. myndigheder, presse m.v. og koordinerer samarbejdet med vores samarbejdspartnere. Erling Engelhardt har påtaget sig at være tovholder for det hold af havbønder, som sammen vil passe vores bynære havhave. Erling demonstrerede, hvordan høsttårnene fungerer, hvorefter vi begav os til Fiskerihavnens Foreningshus. Her drøftede vi Bølgemarkens pasning, og 14 medlemmer har nu meldt sig som Bølgemarkens havbønder.

Vi håber, at flere medlemmer får glæde af medlemskabet og fremover kan hygge sig med andre aktive ”havbønder” i mini-havhaven i havneområdet. Nu med mulighed for lettere adgang til havhaven og muslinger til den hjemlige gryde.

Hvis du er interesseret i at være med på havbonde-holdet som passer Bølgemarken, bedes du sende en mail til Erling, erling.engelhardt@gmail.com

Vi er allerede i gang med at dyrke muslinger på Bølgemarken, der er hentet enkelte strømper med spiseklare muslinger, så det er muligt at høste muslinger uden at skulle ud på en længere sejltur på Vigen. Erling udsender en kort instruks vedr. brug af Bølgemarken.

Havhaven ude i Vigen fortsætter som hidtil med det hold af havbønder, som Bjarne Winther Hansen er tovholder for. Det vil også være der, vi skal hente det meste af den yngel, som skal hænges på Bølgemarken til ”opfedning”.

Sideløbende med vores foreningsaktiviteter stilles Bølgemarken til rådighed for formidling og undervisning i havets ressourcer, havmiljø og bæredygtig kystkultur i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, Karpenhøj Naturcenter, Syddjurs Kommunes skoler, Fregatten Jylland med flere.

Bølgemarken indgår som en prøvehandling i projekt Ebeltoft i Udvikling. Projektet er blevet til takket være økonomisk støtte fra Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, Velux Fonden, Friluftsrådet, Komitéen Bæredygtig Kystkultur, Havhøst og Den selvejende institution Fregatten Jylland, som velvilligt har stillet kajplads til rådighed.

Vi glæder os til snart at tage hul på det nye år, og bestyrelsen ønsker jer og jeres familie en god jul og et godt nytår.

Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune
Havhaven Ebeltoft Vig

Thorkild Hansen
Formand