Havhaven Ebeltoft Vig har tilladelse til bl.a. at etablere produktion på liner, herunder at dyrke muslinger, østers, tang samt hummer. I forbindelse med ansøgningsproceduren er der gennemført en Natura 2000 screening.

For blåmuslingers vedkommende kan der på sigt forventes et udbytte på 4-5 kg musling/per meter produktionsline. Ved dyrkning af tang i form af store brunalger kan der forventes en produktion på 2-6 kg tang/meter produktionsline. For østers, baseret på yngel fra Limfjorden, kan der sandsynligvis forventes en produktion af samme størrelse som for blåmuslingen.