Kære alle

Siden sidst har vi afviklet den virtuelle generalforsamling samt afholdt ”Månedsmøder” den første mandag i maj, juni og juli. Der har været pænt et fremmøde, og vi har planlagt aktiviteter, lavet nogle praktiske opgaver og fået en god snak.

Mellem månedsmøderne er nogle af os mødtes og har lavet de aftalte opgaver med pasning af Havhaven, lavet grej og strømpet muslinger. Der har også været mulighed for at høste en smule spiseklare muslinger i forbindelse med strømning af små muslinger fra i år.

Den gode nyhed er, at der nu hænger rigtig mange strømpede muslinger til ”opfedning” på langlinerne, og det tegner til en god høst senere i år. Vi venter også spændt på at se dette års nye muslingelarver sætte sig på vores bånd og strømper.

Ellen og Michael har desuden taget initiativ til at lave et krydderurtebed ved Havhaveskuret. Første skridt med anlæg af det selvvandende bed blev taget i går aftes med deltagelse af tre medlemmer. Det tegner godt, og de to initiativtagere bobler med nye idéer, bl.a. med genetablering af ”langbordet” ved beddingen.

Nu da samfundet er ved at være lukket op igen, bliver nogle af de ellers aflyste arrangementer kickstartet, ligesom nye kommer til. Det gælder fx Havhavens deltagelse i Karpenhøj Naturcenters Vandfestival den 27. og 28. juli med 4 sejlture til Havhaven med festival’ens gæster samt Havnens dag/Vild med Vand, som gennemføres lørdag den 14. august. Havhaven deltager med en bod med oplysning om Havhaven og smagsprøver på muslinger.
 

Fællesspisning 11. august

To fællesspisninger har vi måttet aflyse i år, men nu lysner det!

Onsdag den 11. august gennemfører vi nemlig årets første fællesspisning. Som sædvanlig bliver der mulighed for at invitere familie og venner med. Erling er lige nu ved at tilrettelægge arrangementet, og vil inden længe sende invitationen til jer.


Lørdag den 4. september og lørdag den 2. oktober har vi havhavedage i arrangementkalenderen. Vi forventer, at begge dage bliver tilrettelagt som høstdage med mulighed for, at deltagerne kan få friske muslinger til den hjemlige gryde, ligesom vi forventer at lave havmad sammen på selve dagen.

Bølgemarken – vores kommende dyrkningsplatform i Fregathavnen – er langt om længe ved at tage form. Vi har afgivet endelig ordre og platformen er nu i produktionsplanen hos NBC Marine med forventet levering først i oktober måned.

Bestyrelsen arbejder med planlægning af opstartaktiviteterne på Bølgemarken. I løbet af september måned forventer vi at invitere alle interesserede til et møde med Bølgemarken på dagsordenen.

Vi håber at se mange af jer til de kommende aktiviteter – og ønsker jer en god sommer.

På vegne af bestyrelsen
Thorkild Hansen
Formand