Foruden smagsoplevelsen vil Havhaven byde på gode kultur, natur, og friluftsoplevelser i Ebeltoft Fiskerihavn og på Ebeltoft Vig. Det er nemlig tanken, at byens maritime kulturarv bringes i spil, i det omfang det er muligt.

I første omgang vil de af Ålekvasen Rigmors medlemmer, som også er medlem af Havhaveforeningen, kunne sejle med Rigmor, når større mængder skaldyr skal høstes. Foreningens og havhavebrugernes egne både kan også komme i brug, og der vil blive landet ”fangst” på kajen.

På den måde vil Havhaven Ebeltoft Vigs havhavebrugere skabe liv og aktivitet, som i sig selv vil medvirke til at formidle den lokale kystkultur og bevare Ebeltofts autentiske fiskerihavnsmiljø. Et uerstatteligt og værdifuldt miljø, som både fastboende og turister elsker at opleve og være en del af.