Kære medlemmer

10.000 kr. til Havhaven Ebeltoft Vig 
- for at rense ca. 2.5 km strand for affald

Lørdag den 16. juni om formiddagen blev ca. 2,5 kilometer strand renset for affald, hvilket gav 10.000 gode danske kroner til Foreningen Havhaven Ebeltoft. 

19 personer (medlemmer, fæller, børn, børnebørn og venner) deltg i den fælles opgave.

Da strandrensningen var overstået og affaldet sorteret forskriftsmæssigt samledes man til en snak over en velfortjent enkelt øl eller vand og fik en snak om den mægde affald, der ofte flyder på strandene i Syddjurs Kommune - men som nu for vores vedkommende var renset eksemplarisk. Alle var enige om, at var klar til næste gang der skal samlesaffalf på strandene.

Se billeder fra eventen her.

Thorkild Hansen                    Erling Engelhardt
Formand                                Kasserer