Muslingerne har det godt i Havhaven og de vokser støt

Per Andersen har været i  Havhaven den 15. august og foretaget målinger og observationer, som vi gerne vil dele med jer alle. Det ser rigtig fint ud.

Data kan samles op sådan her:

Dybde Vandtemperatur         Saltholdighed
0 m                18,5                20
5 m                18,5                20

Altså fuld opblanding i de øverste 5 m hvor vi har muslinger og tang hængende.
Sigtdybde (måler vandets klarhed = omvendt proportionalt med algemængden) = 6 m
Det betyder ikke mange alger men heller ikke helt tyndt – altså pænt med føde til muslingerne.

Muslinger
Gennemsnitslængde = 31 +/- 8 mm
De vokser 5-8 mm per måned – så gns er ca. 40 mm midt i september
Line 1 : 4,4 kg/m
Line 2 : 5,8 kg/m (FLOT – Carsten fra DSC var imponeret !!)

Størrelsesfordeling
10-20 mm - 10%
21-30 mm - 32%
31-40 mm - 52%
40+    mm -   6%

Andre observationer
Rigtigt mange små (5-10 mm) søstjerner
Pæne rene skaller på muslingerne - få rurer
Mange rurer inde under muslingerne
Kødprocent ok – ikke pralende
Muslinger og suppe smager god
Der er ikke noget der tyder på risiko for algetoksiner i disse uger- - men hold øje med FVST info. Vi får få prøver fra den jyske østkyst og de ser fine ud
Muslingerne sad godt fast på svenskerbånd og stenbånd – pas på når I korter båndene op -slå en knude så muslingerne ikke glider af båndet. Når det bliver varmt og muslingerne bliver større, hæfter de dårligere
Hvor er ynglen fra nedslaget i juni ?? det ses på vores bøjer, men stort set ikke på linerne. Har søstjerne ædet vores juni-yngel?
i må satse på opsamling af yngel her fra eftersommeren

Venlig hilsen
Per Andersen
Senior rådgiver
Lic. Scient
Miljø og Natur