Medlemmer orienteres pr. mail

- når der er aktiviteter.

Møder og arrangementer - 2023

BESTYRELSESMØDER
18-01-2023 - Bestyrelsemøde
15-02-2023 - Bestyrelsemøde

04-03-2023 - Bestyrelsemøde - konstituering efter GF
26-04-2023 - Bestyrelsemøde
14-06-2023 - Bestyrelsemøde
06-09-2023 - Bestyrelsemøde

15-11-2023 - Bestyrelsemøde

GENERALFORSAMLING:

04-03-2023 - kl. 10.00 + medlemsmøde

HAVHØST - NETVÆRKSMØDE
13-05-2023 - Afholdes af Bælthaverne i Middelfart

MEDLEMSMØDER
04-03-2023 - Medlemsmøde med traktement
03-04-2023 - Månedsmøde og årets første havedag
xx-04-2020 - Partnermøde Bølgemarken (ikke afholdt)

16-05-2023 - Månedsmøde og fællesspisning
01-06-2023 - Månedsmøde
10-06-2023 - Havnens Dag/Vild med Vand
21-06-2023 - Fællesspisning (Ulriks Jazzband)
03-07-2023 - Månedsmøde
xx-xx-2023 - Vandfestival (Dato kendes ikke endnu)
07-08-2023 - Månedsmøde
16-08-2023 - Fællesspisning 
19-08-2023 - Havhavedag
04-09-2023 - Månedsmøde

22-09-2023 - Havhavedag + Havhavedag
02-10-2023 - Månedsmøde
04-11-2023 - Havhavedag

Mandagsmøder

MÅNEDSMØDER i Den røde Hal

”Månedsmøde” afholdes som hovedregel den første mandag hver måned fra april til og med oktober, som planlægnings- og arbejdsmøde med start kl. 17.00 og af 1 – 2 timers varighed.

Havhavedage for Havhaven og Bølgemarken holdes normalt kl. 09.00 til 15.00 og kan i et vist omfang foregå sammen med andre aktiviteter i hallen. 

Vi får en god snak om det kommende sejlvejr, aftaler sejltider og opgaver
ligesom vi kan løse små praktiske opgaver. Det er også her vi hygger os
sammen og udveksler erfaringer og ønsker til havhaven, så vi alle kan få
udbytte og gode oplevelser.

Du får besked dagen før, hvis det aftalte arbejde aflyses eller en sejltur
ikke kan gennemføres på grund af vejret.