NYHEDSBREV - 2. oktober 2014

Nu kan du vælge mellem to driftsformer af din havhave. Som det er nu, har hvert enkelt medlem sin egen havhave, som man selv har ansvaret for at passe, nu hvor etableringsfasen er ovre. Bestyrelsen har talt med en del medlemmer, som er lidt usikre over for selv at sejle ud og passe sin havhave. De efterspørger et tættere samarbejde med andre havhavebrugere.

Bestyrelsen har derfor overvejet mulighederne, og kan nu tilbyde alle medlemmerne to valgmuligheder, som beskrevet neden for.

Egen havhave
Hvis man fortsat ønsker sin egen, private havhave, kan man vælge at fortsætte uændret. Du bedes under alle omstændigheder svare, så vi er sikre på, at alle har taget stilling. I forbindelse med omlægning af driftsformen, kan du af praktiske årsager blive tildelt et nyt havhave – og medlemsnummer.

Fælles havhave
Hvis man foretrækker en andel i fælleshaven, vil din nuværende havhave fremover indgå i en fælles havhave. Du vil naturligvis fortsat have et medlemsnummer, men nummeret refererer ikke længere til en specifik havhave. Din andel af havhaven svarer i omfang af grej stort set til din nuværende havhave. Fælleshaven passes i fællesskab af de medlemmer, som har valgt den form. Man deler udbyttet solidarisk og medlemmer med andel i fælleshaven forventes at respektere dette princip. Det er planen at fælleshaven vil lave fx en fast sejlads om ugen for pasning og plukning af muslinger og tang. Som havhavebruger i fælleshaven må man selvfølgelig stadig selv sejle ud og lave noget i haven og/eller selv hente muslinger og tang. 

Giv besked om dit valg - nu!!! 
Du bedes venligst svare senest den 15. oktober 2014, hvorefter vi foretager omlægningen med bl.a. ændringer i medlemsnumre. Send en mail til: 


erling.engelhardt@gmail.com

med oplysning om nuværende medlemsnummer og om du ønsker egen have eller fælles have.

1 - Foreningsejladser til Havhaven i oktober – mulighed for at plukke muslinger til et måltid.
Vi håber, at mange af jer vil benytte muligheden for sejlads til Havhaven i oktober måned.

Se sejlplanen her.

2 - Medlemmernes egne sejladser til Havhaven
Vi håber også, at mange af jer har lyst at booke en båd og selv sejle en tur til Havhaven. Det er en naturlig del af det, at være havhavebruger. På hjemmesiden kan I nu også booke en båd. P.t. ligger vores to både i Ebeltoft Fiskerihavn lige foran klubhuset. Medbring edningsvest. Der er dog fire redningsveste i klubhuset, som I kan låne.
Gå ind på hjemmesiden, aktiver knappen
Book båd og følg instruktionen i brug af googlekalender. Kalenderen giver jer overblik over, hvornår bådene er ledig og mulighed for at booke en båd til egen sejlads.
Du må ikke rette i kalenderen i aktiviteter oprettet af andre. Kun den som opretter en aktivitet/booker en båd må ændre i egen aktivitet.
Til foråret vil tovholder for sejlads, Calle Petersen placere en båd ved Natomolen og en ved
Bogensholm. I får nærmere oplysning om det det den tid.

Kommende aktiviteter

  • Jens planlægger udsætning af nye tangliner i løbet af oktober med mulighed og behov for, at I hjælper til. Linerne hænger p.t. i Havnen, og når Jens er klar med en plan vil vi skrive en mail til alle og lægge aktiviteten på hjemmesiden. 
  • Tangworkshop i Juelsminde i morgen fredag d. 3. oktober. Karen Lise Krabbe har gjort opmærksom på dette spændende program: Vil du på tangworkshop? Vil du høre en masse ting om tang, sundhed og smag? Alle kan deltage, vi skal i køkkenet sammen og lave skøn mad med dansk tang .. Vi får alt, hvad vi kan spise, og opskrifter med hjem.
    Underviser er tanglopper Anita Dietz, kok og kostvejleder. Læs mere om hende på www.anitadietz.com
    Sted: Juelsminde Skole. Tid: 3. okt kl. 18.00-22.00. Pris: 400 kr. inkl. moms
    Send Anita en sms eller mail ved deltagelse: mad@anitadietz.com – tlf. 20976381. www.anitadietz.dk

Fiskerihavnens Maritime Foreningshus /FMF)
Mange af jeg deltog i tangforedraget, som fandt sted i FMF i august måned, og de fleste af jer er allerde bekendt med, at vores forening er partner med fire andre foreninger om drift af
Foreningshuset. Foreningshuset, som er den store, røde hal på Vestervej 17, er stillet til rådighed af Syddjurs kommune. Vi betaler ikke husleje, kun udgiften til el. Vederlaget er, at vi foreninger formidler kystkultur gennem aktiviteter og udstillinger. Vi kan benytte huset til arrangementer og udstillinger mv., ligesom vi kan benytte huset, når vi fx skal klargøre foreningens både og fremstille grej. Vi har modtaget en systemnøgle til huset (ikke kopierbar). Denne nøgle – men nøglemærke på - hænger på en krog i vores lille klubhus, som alle medlemmer har en nøgle til.
Vi skal i gang med at indrette særskilte rum til hver af foreningerne her i løbet af de kommende par måneder. Jeg vil snart bede nogle af jer om at hjælpe til med byggeriet af vores særskilte rum.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte mig eller et andet medlem af bestyrelsen.

De bedste hilsner
Thorkild Hansen
Formand
Mobil 4036 4739 – mail: thoka@post10.tele.dk