Erfaringer fra kommercielt opdræt af muslinger viser, at opdrættene over tid fungerer som hængende muslingebanker/stenrev. Det vil sige, at mange af de planter og dyr, inkl. fisk og hummer, som naturligt findes på muslingebanker og stenrev, også vil etablere sig i/på muslingeopdrættene, som derved kommer til at fungere som ”hængende rev”.

Havhaverne kan derfor komme til at fungere som små biodiversitets-kraftcentre, hvor der etableres bestande af dyr og planter, som ellers hører til på muslingebanker og stenrev.

Bestandene af dyr og planter i havhaverne vil være med til at stabilisere de lokale bestande ved at fungere som et særligt område, hvorfra dyr og planter kan sprede sig til naturlige habitater.

Med i foreningens vision er bl.a. også etablering af et flydende shelter. Besøgende vil herfra kunne opleve det hængende revs biologiske mangfoldighed enten fra platformens store rude mod vandet eller ved at dykke i området.