Fødevareproduktion står for mere end en fjerdedel af vores samlede udledning af klimagasser og har store negative konsekvenser for biodiversitet, natur og miljø. Men tænk, hvis der fandtes afgrøder, der bidrog positivt til miljøet, når vi producerede dem?

De afgrøder findes faktisk. Dyrkning af muslinger, østers og tang optager og binder klimagasser og uønskede næringsstoffer, reducerer forsuring i verdenshavene og øger biodiversiteten – og er tilmed sunde og velsmagende. Det er regenerative afgrøder, der giver mere tilbage til naturen, end de tager – og de kan vokse under Bølgemarken.