NYHEDSBREV - 30. april

NU - fredag den  3. maj kl. 10.00 til 16.00
Aktivitetsdag for havhavebrugere, - ved Havhaveskuret , Vestervej 17, 8400 Ebeltoft.

Du binder dig ikke til et bestemt tidsrum, men kan komme og gå, når det passer dig. Vi har brug for mange hænder – bare kom, hvis du kan afse et par timer. Vi arrangerer også sejlture ud til Havhaven på fredag – hvis vejret tillader det

Der skulle blive tørvejr men lidt køligt. Skulle der alligevel komme en byge, rykker vi indendørs i
den store røde hal, som vi nu har indgået en aftale med Syddjurs Kommune om at anvende som foreningslokale sammen med Foreningen Ålekvasen Rigmor, Veteranskibet Skødshoved,
Fiskerihavnens Jollelav og Dykkehistorisk Selskab. Vi ser mange muligheder i dette amarbejde.

Havhaveanlægget - siden sidst!
Jens og Lisa har været meget aktive i Havhaven. Fredag den 25. april 2014 bjærgede de en del af de to havarerede hovedliner. Begge hovedliner og forankringen vil kunne genanvendes og vil blive reetablerede senere. En del blåser og lanternenet er frigjort og bjærget. Resten følger senere. Der er indkøbt - og med medlemsinddragelse lavet grej til - en ny hovedline 1 med havhaverne 1 til 43.

Mandag den 28. april 2014 blev der udlagt nye betonankre, som Jens har støbt til forankring af den nye hovedline 1. I går blev hovedline 1 monteret på de nye ankre. Alt gik, som det skulle.

Afgrøder fra de havarerede liner
Som vi fortalte ved generalforsamlingen, er der ikke udsigt til høst af skaldyr i foråret. Der er ingen muslinger på sålinerne og i ”strømperne”, men en smule på hovedlinen. Der er altså spat i området. Til gengæld har der været et stort påslag af rurer, som har omklamret og kvalt både muslinger til opfedning og vores østers. Det er et af havets vilkår. Og vi har gjort nogle erfaringer, som vi indretter det nye anlæg efter. Tangen ser ud til at få fat, og der er udsigt til, at der kan høstes lidt sukkertang senere på foråret i forbindelse med reetableringen af de to gamle hovedliner.

Hvad sker der nu?
Som nævnt ovenfor, er der aktivitetsdag allerede nu på fredag. Planen er at lave hovedline 2 –
havhave nr. 44 til 86 - klar, eller så meget som vi nu kan nå. Vi håber, at mange af jer i løbet af
fredagen kommer forbi og giver et nap med. Hovedline 2 sættes ud, når den er helt færdig og
ankrene udlagt. Det sker sikkert sidst i uge 19, hvis vejret tillader det. Begge nye liner og de to
gamle sikres med skrueankre.
På fredag satser vi også på, at vi ind i mellem kan få tid at sejle en tur til Havhaven med op til seks medlemmer ad gangen. Vi håber, at en del af jer får mulighed for at se, hvor vores søterritorium ligger og får en fornemmelse af sejlturen til Havhaven. Det er en aktivitet vi gerne vil gentage i løbet af forår og sommer. Tag gerne din redningsvest med – vi har dog seks veste, som kan lånes. 


Hvad består Havhaveanlægget af, når vi bliver færdige her i foråret?
Anlægget vil bestå af de to nye hovedliner med hver 43 havhaver, 86 havhaver i alt, a’ 5 meter. Hver havhave vil blive bestykket med 7 produktionsliner a’ ca. 4 meter, 2 svenskerbånd” til påslag af lokal blåmuslingespat, 2 ”stenstrømper” til det samme og 2 strømper med små muslinger til opfedning (ja, vi må ”på den” igen med ”pølsehornet”. Men det var faktisk nogle dejlige timer, vi havde med den aktivitet sidste år. Den sidste line bliver en såline podet med tangsporer. 
Vi får også spændt de to gamle liner op, både som ”reserve”, og som en særlig havhave til østers. På baggrund af de indhøstede erfaringer indtil nu, samler vi lanternenettene på en line og monterer kun 43 net. Det betyder, at to medlemmer skal deles om et lanternenet, som kan rumme flere hundrede østers. Vi vil satse på at indkøbe lidt større østers end sidst og håber, de vil kunne klare sig bedre.

Praktisk kursus i at sejle den store foreningsbåd
I løbet af kort tid vil vi vende tilbage med et tilbud til jer, der allerede har duelighedsbevis eller
speedbådscertifikat – om et kort kursus i at betjene foreningsbåden og motoren. Vi indbyder samme dag medlemmer, som ikke har dette ”kørekort” til at overvære den praktiske instruktion. Ved samme lejlighed kan man skrive sig på en liste, hvis man er interesseret i at deltage i et teoretisk kursus og få ”kørekortet. Vi vil derefter tilstræbe at arrangere et kursus specielt for jer. På lidt længere sigt vil vi lave et kursus for alle medlemmer om sikkerhed til søs og praktiske øvelser.

En ny og helt fanstastisk havhave er måske på vej – ”Havnehaverne Aarhus Ø”
Som pionerer inspirerer vi andre med idéen om havhaver. Mette Albrechtsen, som er medlem hos os og tovholder for østersgruppen, har taget initiativ til at forsøge at etablere en havhave kombineret med landhaver – projektet hedder Havnehaverne Aarhus Ø. Hvis/når det bliver gennemført, er det et enestående, nyskabende urbant element for en storby. Per, Jens og jeg er med i planlægningsgruppen. Projektet har en anlægsramme på ca. 4.5 mio. kr. som er søgt i Nordea Fonden. Hvis det lykkes at få tildelt den store sum, må champagnepropperne nødvendigvis springe og østers dertil vil da ikke være så ringe. Mette vil skrive et indlæg om projektet i et kommende nyhedsbrev.


På snarligt gensyn.
På vegne af bestyrelsen
Thorkild Hansen
Formand
Ebeltoft den 30. april 2014