Kære alle

Onsdag den 21. april 2021 mødtes bestyrelsen til et fysisk møde for første gang i lang tid. Det var en rigtig god oplevelse, og vi mærker, at det sociale samvær giver os ny energi. De lempede covid19 regler betyder også, at vi så småt kan genoptage mødeaktivitet med deltagelse af i første omgang op til 10 medlemmer inden døre, og ved udendørs aktiviteter er vi reelt ikke begrænset.  

På mødet måtte vi dog beslutte endnu en gang at udsætte generalforsamlingen, indtil vi må mødes op til 75 personer, så vi alle har mulighed for at mødes fysisk. Vi vil lægge op til en kombineret generalforsamling og fællesspisning – i bedste fald måske den 16. juni 2021, men herom nærmere mindst 14 dage før.

Af hensyn til Foreningens videre drift har vi bedt om indbetaling af årskontingent, selvom generalforsamlingen endnu ikke er afholdt. Hvis du skulle have overset det, vil vi bede dig om snarest at indbetale kontingentet - kr. 500.

Siden sidste nyhedsbrev er der arbejdet med at reetablere langlinerne. Denne opgave skal gøres færdig, ligesom der skal strømpes muslinger, men det er stadig rigelig koldt og blæsende, så vi afventer bedre vejr.

Hidtil har vi mødtes hver mandag aften undtagen i vintermånederne. Det ændrer vi fremover til et ”Månedsmøde” den første mandag hver måned. Første gang mandag den 3. maj kl. 19 i Den røde Hal.

Det bliver et planlægnings- og arbejdsmøde af 1½ - 2 timers varighed. På månedsmødet aftaler vi, hvad vi vil arbejde med og på hvilke dage i løbet af måneden.

Vi håber, at mange af jer har mulighed for at komme mandag den 3. maj, og glæder os til at mødes med jer.

På vegne af bestyrelsen
Thorkild Hansen
Formand