Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune”
Indkaldelse til stiftende generalforsamling
Mandag den 19.12. 2011 kl. 17.30 hos Thorkild Hansen, Søndergade 9, 8400 Ebeltoft


Baggrund
Biolog Per Andersen fra Orbicon har beskrevet et nyt koncept – Havhaver: Havhavekonceptet skal gøre det muligt for folk med interesse for dyrkning/produktion af skaldyr og tang i mindre mængder i kystnære områder at komme i sving uden at de selv skal etablere de fysiske faciliteter.

De fysiske faciliteter etableres og stilles til rådighed for havhavebrugerne, som selv bestemmer, hvad og hvordan de vil dyrke deres del af haven. Havhaverne kan således opfattes som en parallel til de velkendte kolonihaver på landjorden.

Ultimo 2010 præsenterede Per Andersen projektideén for Syddjurs Kommune. Miljøchef Morten Hundahl og udviklingskonsulent Michael Tolstrup fandt ideen interessant og opfordrede Per Andersen til at arbejde videre med ideen. Der blev taget kontakt til Thorkild Hansen som bindeled til bl.a. de gamle brugsfartøjer og Fiskerihavnsmiljøet i Ebeltoft.

Initiativgruppen med Per Andersen, Morten Hundahl og Thorkild Hansen har afholdt flere møder og arbejdet med at modne projektoplægget, herunder identificering af personer i lokalområdet som repræsenterer bl.a. det lokale fiskeri, salg af marine produkter til konsum samt forædling af marine råvarer. Samlet set repræsenter de personer, som er indbudt til den stiftende generalforsamling værdifuld viden, erfaring og kompetencer, som er vigtige for at gennemføre projektet.

Der er nu grundlag for at stifte den forening, som skal stå for projektet med udvikling og etablering af den første havhave i Syddjurs Kommune, ”Havhaven Ebeltoft Vig”. 
Den stiftende generalforsamling har ikke været annonceret offentligt.

Personkredsen bag den stiftende generalforsamling, 

  • Per Andersen, biolog og sektionsleder hos Orbicon, 
  • Morten Hundahl, miljøchef hos Syddjurs Kommune, 
  • Thorkild Hansen, pensioneret direktør, næstformand i Foreningen Ålekvasen Rigmor, 
  • Sonnich Jensen, fotojournalist, selvstændig,formand for Foreningen Sildebåden Haabet, 
  • Jens Olsen, fiskeskipper og havnefoged, Ebeltoft Skudehavn,
  • Peter Olsen, fiskeskipper og havneassistent, Ebeltoft Skudehavn, formand for Ebeltoft Fiskeriforening,
  • Lars Hagemann, fiskehandler og kok, Flyvefisken, Ebeltoft, medlem af bestyrelsen for Danmarks Fiskehandlerforening,
  • Jakob Vinkler, kok og indehaver af SMAG, Ebeltoft, medlem af bestyrelsen for Molbordet,
  • Jens Christensen, dykker, selvstændig.