Historie

I slutningen af 2010 beskrev biolog Per Andersen fra Orbicon en ny ide – Havhaver:

Havhavekonceptet skal gøre det muligt for folk med interesse for dyrkning/produktion af skaldyr og tang i mindre mængder i kystnære områder at komme i sving uden at de selv skal etablere de fysiske faciliteter. De fysiske faciliteter etableres og stilles til rådighed for havhavebrugerne. Havhaverne – nyttehaver til søs - kan således opfattes som en parallel til de velkendte kolonihaver på landjorden.

Per Andersen præsenterede projektidéen for Syddjurs Kommune, som fandt ideen interessant. Kommunen tog kontakt til den lokale ildsjæl Thorkild Hansen med henblik på at få ham til sammen med Per Andersen at arbejde videre med ideen, herunder forsøge at indtænke gamle brugsfartøjer og Fiskerihavnsmiljøet i Ebeltoft.

Den 19. december 2011 så den ny forening ”Havhaver i Syddjurs”  dagens lys. Foreningens bestyrelse bestod i udgangspunktet af fiskerne Jens og Peter Olsen, fiskehandler Lars Hagemann, indehaver af SMAG, Jakob Vinkler, fotojournalist Sonnich Jensen, miljøchef Morten Hundahl, biolog Per Andersen og Thorkild Hansen, som Foreningens første formand.

Foreningen gik straks videre med at afdække mulighederne for at etablere den første nyttehave, som blev døbt Havhaven Ebeltoft Vig. Gennem en grundig proces og dialog fik foreningen skabt opbakning til at etablere Havhaven på en af de udvalgte positioner med respekt for alle de interesser, som skulle tilgodeses, for at projektet kunne blive en succes.

Sideløbende blev der arbejdet med at skaffe alle de nødvendige myndighedstilladelser og penge til at etablere Havhaven for. Begge dele viste sig at blive en meget langvarig proces, bl.a. fordi projektet var opbygget som en kombination af hobby og erhverv. Tanken var, at de private havhavebrugere skulle høste friske, marine råvarer til eget forbrug og sideløbende sælge en betydelig mængde skaldyr og tang til udvalgte aftagere. Det kunne være lokale fiskehandlere, fødevareproducenter og restauranter med ønske om at give deres gæster en særlig, lokal smagsoplevelse. Den kommercielle del af projektet viste sig at volde problemer både med hensyn til flere og skærpede myndighedskrav og især med hensyn til finansiering.

Efter at have arbejdet med disse udfordringer gennem hele 2012, besluttede bestyrelsen den 3. april 2013 at droppe den kommercielle del af projektet og i første omgang etablere Havhaven som et rent hobbyprojekt. Foreningen gik nu ind i en ny fase med fysisk etablering af Havhaven. Som dykker med erfaring fra bl.a. akvakulturerhverv ville Jens Christensen være ”rette mand” til at stå for Havhavens praktiske etablering i tæt samarbejde med Thorkild Hansen.

Herefter gik det ret hurtigt med at få de sidste tilladelser på plads og komme rigtigt i gang.  Allerede den 23. juni 2013 var Foreningen klar til det første informationsmøde, som blev afholdt i den tidligere Bådshoppen i Ebeltoft. Ikke mindre end ca. 80 interesserede mødte op og omkring 50 tegnede sig samme aften som medlemmer.

Den 23. august 2013 var vi på Vigen og afmærke Foreningens søterritorium, Havhaven Ebeltoft Vig. Det var en milepæl i Foreningens korte historie. DR P 1, programmet ”Orientering” sendte i den anledning direkte fra Jens og Peter Olsens kutter Stine, som var hyret til at udlægge sømærkerne. Vi var de første i Danmark, som fik etableret en havhave - som en koloni- og nyttehave til søs.

Derefter gik det slag i slag med at etablere hovedliner og sætte grej ud. Medio oktober var alle 86 Havhaver i første etableret og fuldt monteret.