Nyhedsbrev - 3. oktober 2013

Kære medlemmer
Jens og jeg har i dag aftalt, at vi nu indkøber de sidste tangliner med sukkertang og fingertang samt 86 lanternenet til østers og ca. 9.000 små Limfjordsøsters – ca. 100 pr. medlem. Det er en ret stor investering, selvom de kun er ca. 2 cm lange, men så får vi alle til gengæld en fuldt ”tilsået” have fra starten.

Vi har indhentet tilbud og når varerne er hentet – måske allerede sidst i næste uge - skal de små østers sættes ud med det samme. Vi håber, vejret arter sig, og sender besked til jer så snart vi kender tidspunkterne.

Der bliver behov for assistance, men det bliver den rene leg ved siden af muslingeaktiviteten. Man skal blot tage en halv snes østers i hånden, stikke den ind i åbningen i lanternenettet og lægge de små østers på en nethylde. Det gør man op til 10 gange, så er nettet klart til at sætte ud. Jeg vedhæfter et foto, så I kan se et lanternenet fuldt af små østers. Vandet i Vigen ligger omkring 22 promille saltholdighed, så de skal nok trives, men vokser formentlig ikke hurtigt. Men om to til tre år skulle vi gerne kunne hente spiseklare østers i egen nyttehave. Vi skal nok tilbyde jer at købe flere østers, men vi synes det vil være klogt at se, hvordan det hele udvikler sig de kommende måneder, før der investeres mere.

Desværre når jeg ikke selv at deltage denne gang, da jeg tager en tur til Kina. Arbejdet med udsætning af østers skal være afsluttet inden den 22. oktober, hvor Jens tager til Sardinien som substitut for mig på en EU konference om, hvordan man linker fiskeri til turismeudvikling. I Havhaven er der et element af netop det tema. Jeg er lidt inde på det i radioudsendelsen Stedsans, sendt i dag på DR P1. Lyt på: www.dr.dk/stedsans.

De bedste hilsner
Thorkil