Kolonihave til søs !

Havhaven Ebeltoft Vig er en pendant til de velkendte kolonihaver på landjorden, blot med dyrkning af marine råvarer i havet. En nyttehave til søs med mulighed for at dyrke blåmuslinger, østers og tang.

I løbet af 2012 fik vi fremstillet og udsat grej i Havhaven og dyrkning af afgrøder kom i gang.

Det gamle brugsfartøj Ålekvasen Rigmor, der har hjemsted i Ebeltoft Fiskerihavn, deltager i "høsten" ved særlige lejligheder.

På den måde vil havets ressourcer på en ny måde kunne bringe gamle fiskerfartøjer i spil og give autentisk liv i Fiskerihavnen, før råvarerne havner på middagbordet.