Bliv medlem af Havhaven

Foreningen er for medlemmer, der ønsker at støtte foreningens arbejde, og som har interesse for aktiviteterne i ”Havhaver I Syddjurs Kommune” og kan gå ind for Foreningens vedtægter.

Som medlem får man efter gældende regler ret til at anvende en foreningsbåd i forbindelse med høst og pasning af Havhaven.

Til foreningens almindelige drift og aktiviteter betaler medlemmerne et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Medlemmer med e-mailadresse får nyheder og medlemsinformationer via e-mail. Medlemmer der ikke har en e-mailadresse, bedes selv holde sig orienteret på Foreningens hjemmeside eller evt. ved at kontakte bestyrelsens formand eller næstformand pr. telefon.