Formål

Foreningen Havhaver i Syddjurs er stiftet i 2011 med det formål at udvikle og etablere havbaserede ”kolonihaver”, den første kaldet ”Havhaven Ebeltoft Vig”, hvor Foreningens medlemmer som havhavebrugere kan dyrke marine råvarer. Foreningen ønsker desuden:

At anvende Fiskerihavnen i Ebeltoft som landings- og håndteringsplads for Havhavens afgrøder. Gennem fiskerirelaterede aktiviteter vil Foreningen medvirke til at bevare Fiskerihavnen samt formidle kystkulturen og det autentiske miljø i Fiskerihavnen til oplysning, glæde og gavn for Foreningens medlemmer, byens borgere, erhvervslivet, turismen og almenvellet.

At skabe et aktivt, fagligt miljø omkring drift af Havhaver med bæredygtig dyrkning af skaldyr og tang gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en bred medlemskreds med kendskab bl.a. til dyrkningsmetoder, produkter og forædling af marine råvarer.

At deltage aktivt i lokalsamfundet, herunder samarbejde med andre foreninger, institutioner og erhvervslivet om udnyttelse af potentialet i Havhaven samt medvirke til at udvikle kulturaktiviteter med udgangspunkt i ”Havhaven Ebeltoft Vig”, marine råvarer samt livet i og omkring Fiskerihavnen og på havet.

At indgå i andre sammenhænge med viden og erfaring om etablering af havhaver, dyrkning af sunde og bæredygtige marine råvarer samt forædling af råvarerne, hvor bl.a. lokale Havhaverbrugere og kystkulturens aktører kan være bindeled til andre geografiske områder og aktiviteter både i og uden for Syddjurs Kommune.